Kaip pasiskolinti internetu?

Tereikia žengti keletą žingsnių ir kredito kompanija perves pinigus į jūsų sąskaitą. Supratę visą procesą arba detaliai sekdami pateiktas taisykles kreditoriaus puslapyje, jūs paskolą internetu galėsite gauti per keletą minučių. Mes iš anksto norime jus supažindinti su būtinais žingsniais paskolai gauti.

Būtina žinoti, kad ne kiekvienas gali pasiskolinti internetu. Neužtenka tiesiog ateiti į kreditoriaus puslapį, susitvarkyti su pateiktomis formomis ir tikėtis, kad pinigai jau po kelių minučių bus jūsų sąskaitoje. Atsiradus greitoms paskoloms dar buvo įmanoma pasiskolinti be problemų. Praktiškai niekas labai detaliai netikrindavo gaunamų pajamų, turimo turto, kitų įsipareigojimų ir panašiai. Patys kreditoriai didelės rizikos dėl to neprisiimdavo, nes galėdavo atgauti paskolintą sumą su antstolių pagalba ar naudodamiesi savomis institucijomis. Tuo metu ir Lietuvos Bankas nebuvo susipažinęs su greitųjų paskolų fenomenu ir pačia rinkos struktūra. Todėl buvo būtina kuriam laikui leisti šiai rinkai veikti „laukinio kapitalizmo“ principu, kuomet viską nulemdavo sandorio sudarymas tarp tik skolininko ir skolintojo.

Viskas pradėjo keistis, kai Lietuvos Bankas susipažino su situacija ir finansų ekspertų pagalba sukūrė pirmuosius įstatus. Kreditų tiekėjų veikla buvo šiek tiek apribota. Pirmieji žingsniai nebuvo labai dideli ir ryžtingi, todėl didelės įtakos rinkai tai nepadarė. Buvo tiesiog apribotas palūkanų dydis, nustatytos jų ribos; buvo įvestos keletas rizikos valdymo taisyklių, bet nieko itin reikšmingo neįvyko. Bedarbiai ir toliau galėjo nesudėtingai gauti paskolas internetu, o priimti įstatai net pagerino sąlygas, kuriomis jie galėjo skolintis.

Daug reikšmingesni buvo sekantys žingsniai. Jie labai ženkliai apribojo greitųjų kredito bendrovių veiklą. Suteikiamų kreditų kiekis kirto per daugiau nei 50 procentų. Tokia įtaka – didžiulė. Skolinimo kritimas buvo pasiektas bedarbių ir kitų rizikingų socialinių grupių sąskaita. Dabar kreditorius galėjo suteikti paskolą tik žmonėms su pakankamai didelėmis pajamomis. Žmonės su mažesnėmis nei nustatyta pajamomis paskolų gauti nebegalėjo. Buvo bandymų sukčiauti ir nekreipti dėmesio į valstybės priimtus įstatus, bet Lietuvos Bankas nesnaudė ir tučtuojau tokius nusižengimus pastebėjo per kontrolės patikrinimus ir nusižengusias bendroves smarkiai nubaudė.

Apibendrinant, reikia ne tik turėti pakankamai dideles pajamas, bet turėti gerą kredito istoriją. Būtina neturėti didesnių problemų grąžinant iki tol turėtas paskolas. Turėjusiems problemų su antstoliais – nekokia prognozė paskolai internetu gauti. Anksčiau nebuvo galima gauti greitos paskolos internetu, jei buvo turima kitų įsipareigojimų. Dabar viskas pasikeitė atsiradus paskolų refinansavimui. Jo dėka galima pasiskolinti net ir turint įsipareigojimų. Be to, gaunamas pasiūlymas dažnai buvo geresnis nei bet kas, ką galėtumėte gauti įprastai.