Vartojamosios paskolos

Nuo labai senų laikų, kai tik pasirodė pinigai, žmonės skolinosi vieni iš kitų. Šiandieniniame pasaulyje žmonių poreikiai yra labai dideli ir ypač susiję su asmens finansine padėtimi. Žmones nori sau leisti daugiau nei gali, todėl neretai neužtenka nuosavų lėšų trokštamiems planams įgyvendinti. Taigi labai dažnai tenka skolintis papildomų lėšų iš įvairių kreditorių. Greitas kreditas patogus, išduodamas neišeinant iš namų ar biuro, sąskaita papildoma vos per keliasdešimt minučių, procedūra paprasta ir konfidenciali. Dėl šios priežasties vartojamosios paskolos/greitieji kreditai tampa labai patrauklia ir viena svarbiausių šiandien teikiamų paslaugų, kurių poreikis Lietuvoje itin sparčiai auga. Paskola – sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Kreditas – tai piniginė prievolė, kurią vėliau reikia įvykdyti, mokant atitinkamo dydžio palūkanas įmonei iš kurios buvo pasiskolinti pinigai. Tai gali būti paskolos ir kitokie atidedamojo mokėjimo metodai, leidžiantys vartotojams ir firmoms pirkti prekes, paslaugas, žaliavas, medžiagas ar dalis neturint tam lėšų ar galimybių. Kalbant apie vartojimo paskolą (vartojimo kreditas) – kreditas skirtas vartojamiesiems fizinio asmens poreikiams tenkinti, kuriuos skirtingomis palūkanomis teikia bankai dažniausiai asmenims, šeimos ar namų ūkio reikmėms norint įsigyti naują brangesnį daiktą, kuriam kasdieninių santaupų neužtenka. Vartojamosios paskolos gali būti su arba be draudimo. Apsaugotas kreditas suteikia skolininkui garantiją, jog darbo netekimo arba ligos atveju nustatytą laikotarpį bankas dengs palūkanas sudarydami labai palankias sąlygas, net esant neplanuotai situacijai. Vartojamąsias paskolas Lietuvoje teikia visi Lietuvos bankai, kredito unijos bei greitųjų kreditų bendrovės. Kiekviena kredito įmonė skirtingai teikia savo paslaugas tiek vartotojams, tiek verslo subjektams pagal jų poreikius bei lūkesčius. Taip pat reikia paminėti, jog vartojimo paskolu suma priklauso nuo pasirinkto banko. Klientams nuo 18 m. amžiaus paskolos apimtis gali svyruoti nuo keliasdešimt iki kelių tūkstančių eurų, žinoma lemiamas veiksnys sumos dydžiui yra gavėjo financinės galimybės. Pagrindinė sąlyga, kad gaunamos pajamos (pagrįstos bankui pateiktais dokumentais), atėmus kliento šeimos patiriamas ir neišvengiamas išlaidas turi būti pakankamos sugrąžinti bankui prašomo kredito sumą bei sumokti visus su kreditu susijusius mokesčius. Praktiškai visuose Lietuvos bankuose taikomos šios pagrindinės paskolos suteikimo sąlygos: klientas privalo turėti sąskaitą banke, į kurią ne mažiau kaip 1-6 mėnesius (priklauso nuo banko) yra pervedamas jo darbo užmokestis; darbdavys turi patvirtinti, kad klientas įdarbintas neterminuota darbo sutartimi. Kreditai išduodami su fiksuota metų palūkanų norma, t. y. palūkanos nekeičiamos iki kredito padengimo pabaigos. Palūkanų dydis priklauso nuo individualaus kliento finansinių galimybių įvertinimo, kredito valiutos ir skolinimosi laikotarpio. Klientams, kurie naudojasi kitomis banko paslaugomis, siūlomos palankesnės negu standartinės sąlygos. Kreditas gali būti grąžinamas linijinių arba pastovių anuitetų metodų, tačiau daugelis Lietuvos bankų taiko anuitetų metodą, t.y. kai kiekvieną mėnesį kredito ir palūkanų grąžinimui skiriama vienoda pinigų suma. Analizuojant vartojamąsias paskolas bus naudojamasis Internete esančiais šaltiniais ir statistika.

Šiame straipsnyje pabandysime išsirinkti kelias skirtingas kredito įmones ir jas palyginti pagal tam tikrus kriterijus, pagrįsti kokią įmonę rekomenduosime privačiam vartotojui. Taip pat pateiksime statistikai geriausias vartojamąsias paskolas teikiančias įmones, bankus pagal kiekvieno kliento individualius poreikius.

 1. VARTOJAMOSIOS PASKOLOS
 1. VARTOJAMŲ PASKOLŲ SAVITUMAI

Labiausiai aktualiausia paslauga tai – finansinė paslauga. Tai būtų vartojamosios paskolos/greitieji kreditai. Tai labai svarbu Lietuvos žmonėms, todėl, kad per pastaruosius kelerius metus greitųjų kreditų rinka Lietuvoje tiesiog sprogo: išduodamų vartojimo kreditų skaičius ir vertė išaugo keleriopai, ir augimas tęsiasi. Tai negalėjo neturėti padarinių: nemažai gyventojų susiviliojo lengvai gaunamais pinigais ir neapskaičiavę savo galimybių, pakliuvo į rimtą bėdą. Tuo tarpu greitųjų kreditų įmonės savo ruožtu turėtų atsakingiau teikti savo paslaugas – tuo jau susirūpino ir Lietuvos bankas, griežtinantis apribojimus šių įmonių veiklai. 2014 m. viduryje gyventojai iš viso buvo paėmę apie 771 tūkst. vartojimo kreditų, kurių visų vertė siekė apie 290 mln. EUR. Didžiausią dalį (37 proc.) sudarė susieto vartojimo kreditai, t.y. kreditai, skirti konkrečioms prekėms ar paslaugoms pirkti.

Paskola – tai vienas iš būdų įgyvendinti savo tikslą anksčiau nei sutaupomi pinigai. Tačiau asmeninių finansų patarėjai siūlo skirti geras ir blogas paskolas. Geros paskolos – tokios, už kurias įsigyjamas nekilnojamasis turtas ar (smulkusis) verslas, nes šios paskolos teikiamos su mažesnėmis palūkanų normomis. Gerai valdant tokias paskolas galima padidinti investicijų (turto) vertę. Paskola studijoms irgi yra gera, nes tai – investicija į žmogiškąjį kapitalą, kuri, tikėtina, ateityje užtikrins didesnes pajamas; Lietuvoje šios paskolos mažina mokamus gyventojų pajamų mokesčius

Pagrindinis skiriamasis Vartojimo paskolų bruožas yra nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse: už vartojimo paskolas negali būti įkeičiamas nekilnojamasis būstas. Be šio, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse dar nurodyta, kad už vartojamąsias paskolas:

 • negalima nemokėti palūkanų ar kitų mokesčių;
 • prie vartojimo paskolų nepriskiriamos paskolos, jei vartotojas įsipareigoja grąžinti kreditą per trumpesnį nei trijų mėnesių laikotarpį;
 • paskola mažesnė nei 300eu.

Tarp vartojimo kreditų minimi ir kreditai studijų įmokoms sumokėti ar pragyvenimo išlaidoms studijų metu apmokėti, nes dažniausiai suteikiami be nekilnojamojo turto įkeitimo.

Dažnai tarp vartojimo paskolų minimos ir paskolos studijų įmokoms sumokėti ar pragyvenimo išlaidoms studijų metu apmokėti, nes dažniausiai šios paskolos suteikiamos be nekilnojamojo turto įkeitimo.

Tačiau finansinė šių paskolų reikšmė, ypač asmeninių finansų kontekste, yra investicinė, skirta investicijai į žmogiškąjį kapitalą, dėka jų asmuo gali uždirbti ateityje daugiau pajamų. Studentams skirtos paskolos, apimančios ir paskolas už studijas apmokėti, ir skiriamas pragyvenimo išlaidoms (kurios visomis prasmėmis yra vartojamosios). Kalbant finansine terminija, neracionalu skolintis vartojimo reikmėms, nes vartojimo prekės iškart nuvertėja. Racionalu skolintis investiciniams tikslams, kai įsigyto daikto vertė padidėja ir dar „uždirba“ papildomų pajamų. Prie šių paskolų priskirtinos:

 • paskolos būstui įsigyti arba verslui plėtoti;
 • paskolos studijoms;
 • iš vartojimo paskolų grupės – paskolos (taip pat finansinis lizingas), kai už pasiskolintus pinigus įsigyjama prekė (pvz., automobilis ar kompiuteris), kuri asmeniui leidžia padidinti gaunamas pajamas. Vartojamąsias paskolas Lietuvoje teikia visi Lietuvos bankai, kredito unijos bei greitųjų kreditų bendrovės. Tačiau savo darbe nagrinėsime kredito unijas: „Credit24“, „Bobutės paskola“, „SMS Credit“, „Vivus“ ir „SMS Pinigai“, kurios suteikia vartojamąsias paskolas.

VARTOJAMŲ PASKOLŲ KRITERIJAI

100 eurų

Kredito unija — kooperaciniais pagrindais fizinių asmenų savanoriškai įsteigta ir nustatyta tvarka įregistruota įstaiga. Šiandien Lietuvoje yra 75 kredito unijos, vienijančios virš 136 tūkst. narių: ūkininkų, darbininkų, studentų, medikų, religinių ir visuomeninių organizacijų narių. 63 kredito unijas vienija Asociacija Lietuvos kredito unijos. Šių unijų veiklą prižiūri Lietuvos centrinė kredito unija. Kredito unijos teikia savo nariams įvairias bankines paslaugas:

 • trumpalaikes arba ilgalaikes paskolas, už kurias imamos nustatyto dydžio palūkanos. Paskola turi būti garantuota kuria nors iš šių priemonių: turto įkeitimu, laidavimu, garantija, netesybomis.
 • Priima terminuotus ir neterminuotus indėlius.
 • Nariams ir klientams atidaro banko sąskaitas ir atlieka pinigų pervedimus Lietuvoje (eurais).
 • Išduoda tarptautines Mastercard mokėjimo korteles: Maestro ir MasterCard Standard.
 • Teikia internetinės bankininkystės paslaugą.

Dauguma kredito įmonių teikia vienodas paslaugas tačiau pažvelgus giliau, jos nėra visiškai vienodos. Kiekviena kredito įmonė teikia skirtingai savo paslaugas. Todėl šias įmones nagrinėsime, ieškosime panašumų ir skirtumų pagal tam tikrus kriterijus, tokius kaip:

 • Kokios keliamos sąlygos gauti vartojamą paskolą. Kadangi kiekviena kredito unija yra skirtinga, todėl kelia asmenims skirtingas sąlygas gauti kreditą. Šis kriterijus yra svarbus todėl, kad kiekvienas asmuo, norintis gauti vartojamąją paskola, privalo žinoti šias sąlygas ir jas įvykdyti.
 • Metinių palūkanų normos (MPN). Ne mažiau svarbūs ir metinių palūkanų normos. Asmuo turi domėtis kiekvienos įmonės palūkanų normomis, mokėti jas apsiskaičiuoti, todėl, kad kiekvienos įmonės metinių palūkanų norma skiriasi.
 • Kokios ir kokiam laikotarpiui suteikiamos sumos. Kiekvienas fizinis asmuo privalo domėtis kokiam laikotarpiui suteikiama paskola, kad galėtų valdyti savo pajamas ir laiku sumokėti įmokas ar grąžinti paskolą. Taip pat turi apsiskaičiuoti per kiek laiko turės grąžinti pasiskolintą sumą, todėl reikia tinkamai derinti sumą su laikotarpiu, kad nekiltų nesklandumų kredito įmonėse.
 • Aptarnavimo greitis. Kiekviena įmonė stengiasi aptarnauti kuo greičiau, kad įtiktų klientams ir jų neprarastų. Todėl palyginsime kredito įmonių pinigų pervedimo greitį į banko sąskaitas.
 • Įmokų atkėlimo laikotarpis. Beveik kiekviena kredito įmonė suteikia teisę klientams atkelti mokėjimo laikotarpį. Tai gali būti įvairios asmenų priežastys, kurios sukelia sunkumus sumokėti įmokas ar gražinti paskolą.
 • Įsipareigojimų nevykdymo pasekmės. Kiekviena kredito įmonė taiko tam tikras sankcijas asmenims, kurios nevykdo savo įsipareigojimų. Tai dažniausiai būna sutarties neįvykdymas klientų. Kiekvienas asmuo turi būti įspėjamas apie taikomas sankcijas kredito įmonėse.
 • Turimos paskolos mokėjimo plano pakeitimas. Turbūt kiekvienam asmeniui teko susidurti su situacija, kad gali paskolą grąžinti ankščiau laiko arba tiesiog turimos paskolos mėnesinės įmokos yra per didelės, todėl kredito unijose leidžiama pakeisti turimos paskolos mokėjimo planą.
 • Grąžinimas. (Kur ir kaip reikia gražinti?). Šių įmonių klientas, iki tam tikro laiko reikia grąžinti paskolas. Todėl kiekvienas turi žinoti kaip reikia ir kur grąžinti paskolas. Kiekviena įmonė tai atlieka skirtingai.
 • Skolinimosi būdai. Kredito įmonėse yra įvairių skolinimosi būdų, kad būtų kuo patogiau klientams pasiimti kreditą.

Šie kriterijai padės mums lyginti kredito unijas: „Credit 24“, „Bobutės paskola“, „SMS Credit“, „Vivus“ ir „SMS Pinigai“ ir nustatytu vieną geriausią ir ją rekomenduoti privačiam vartotojui.

1.3 KREDITŲ UNIJŲ ANALIZĖ

Visos šios penkios įmonės („Credit24“, „SMS Credit“, „SMS pinigai“, „Vivus“ ir „Bobutės paskola“) šias paslaugas teikia telefonu, Internetu ir paskolos klientų aptarnavimo skyriuje.

Paskolos telefonu – Pateikite paraišką telefono skambučiu. Paskolos telefonu – itin greitas ir paprastas paskolų paraiškų priėmimas, svarstymas ir suteikimas. Asmeniui tik reikia paskambinti klientų aptarnavimo tel. Pateikus reikiamą informaciją, paskolų administravimo vadybininkas praneš atsakymą dėl paskolos suteikimo.

Paskola internetu – fizinis asmuo pateikia prašymą apskaičiavus sumą, kokia bus skolinamasi. Pildant pareiškia reikia įveskite gaunamas pajamas, turimus įsipareigojimus ir taip bus paskaičiuota jūsų suma, kiek ši įmonė gali suteikti paskolą asmeniui.

Paskolos klientų aptarnavimo skyriuje – pirmiausia, fizinis asmuo susipažįsta su kredito sutartimi, po to užpildo paraišką kreditui gauti. Užpildytą paraišką ir asmens tapatybės dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) pateikiama darbuotojui. Jei kreditas suteiktas, pinigai netrukus bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą. Tačiau „SMS credit“ ir „Vivus“ siekia, kad teikiamos finansinės paslaugos būtų šiuolaikiškos, greitos, patogios ir atitiktų aukščiausius reikalavimus. Nuolatos plečia savo partnerių ir tarpininkų tinklą, tad nuo šiol jų klientai turi dar daugiau galimybių pateikti paraišką kreditui gauti. Kreiptis dėl kredito gali ne tik prisijungus prie savo internetinio profilio, todėl paraišką paskolai gauti, galima užpildyti „Lietuvos spauda“ ,„Vaskota“ kioskuose, „Narvesen“ parduotuvėse bei loterijos „Perlas“ terminaluose, o užpildę paraišką visuose „PayPost“ skyriuose paskola gaunama grynais pinigais

Kiekviena kredito įmonė savo tinklalapyje, filialuose pirmiausia kelia sąlygas asmenims, kad galėtų gauti kreditą. Visos penkios kredito unijos („Credit24“, „Bobutės paskola“, SMS Credit“, Vivus“, SMS Pinigai“) reikalauja, kad fizinis asmuo turėtų nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir būtų šios šalies pilietis. Taip pat kiekvienas asmuo norintis gauti paskolą privalo turėti asmeninę banko sąskaitą, į kurią būtų pervedami pinigai. „Credit24“, „SMS Credit“ ir „Vivus“ kredito įmonės išskiria, kad asmuo privalo būti 18 metų, kad galėtų gauti kreditą, tačiau „SMS Pinigai“ įmonė, skirtingai negu kitos įmonės, skelbia, kad gavėjas turi būti nuo 20 metų amžiaus. „SMS Credit“, „Credit24“ ir „Bobutės paskola“ prieš teikdama paskolą, atsižvelgią į gavėją, ar jis neturi per daug kitų įsipareigojimų kitose kredito įmonėse. Tačiau „SMS Pinigai“ ir „Vivus“ to nepabrėžia savo sąlygose. „Bobutės paskola“ suteikia kreditą tik tiems asmenims, kurių mėnesinės gaunamos pajamos ne mažesnės negu 100eu ir turimų finansinių įsipareigojimų mėnesinės įmokos neviršija 40% mėn. gaunamų pajamų. Iš šių penkių tai vienintelė įmonės, kuri atsižvelgia į asmens finansinę padėtį. Sprendžiant pagal sąlygas, geriausia kredito įmonė būtų „Bobutės paskola“.

Kredito įmonės turi metinių palūkanų normą. „Credit24“, „Bobutės paskola“ turi vienodas metinių palūkanų normas, tai būtų 45%. Didžiausią metinių palūkanų normą turi įmonė „SMS Credit“, tai yra 114,37%. Mažesnę metinių palūkanų normą turi „Vivus“ tai yra 88,66%. O mažiausia norma „SMS pinigai“ – 42,08%. Dauguma kredito įmonių siekdami pritraukti kuo daugiau klientų siūlo pirmą kreditą nemokamai. Vienas iš šių penkių įmonių tai „SMS Credit“ tai įmonė, kuri siūlo primą kreditą nemokamai. Taigi, mažiausias palūkanas turi „SMS pinigai.

Kredito unijos suteikia kiekvienam žmogui skirtingą sumą skirtingam laikotarpiui. Mažiausią sumą suteikia „SMS Credit“ 300 eur 30 dienų laikotarpiui. „Credit24“, „Bobutės paskola“, „Vivus“ ir „SMS pinigai“ suteikia vienodą suma savo klientams, tai yra nuo 50eur iki 3000 eur, tačiau skirtingu laikotarpiui. Pvz „SMS pinigai“ savo sumą suteikia nuo 15 dienų iki 3 metų, o „Vivus“ 1 – 36 mėnesių laikotarpiui, „Bobutės paskola“ 2 – 36 mėn laikotarpiui, o „Credit 24“ suteikia nuo 14 dienų iki 36 mėnesių laikotarpiui. Taigi, šios sumos ir laikotarpiai nulemia metinių palūkanų normą. Kuo ilgesnis laikotarpis, tuo mažesnė metinių palūkanų norma.

Norint pritraukti kuo daugiau klientų, dauguma kreditų stengiasi aptarnauti kuo greičiau. Kiekviena kredito įmonė perveda paskolą iki 20 min jeigu fizinio asmens sąskaita yra Swedbanke, SEB banke, DNB banke, Danske banke, „Citadele” banke, Šiaulių banke ar Medicinos banke. Tai daug greičiau negu bankuose gauti paskolą. Tuo ir įsitikinome, kad tai yra greitieji kreditai. Tačiau jeigu asmens sąskaita yra kitame banke, kredito pervedimas gali užtrukti iki 1-2 dienų nuo paraiškos gavimo momento.

Fiziniams asmenims gali ištikti problemų susimokėti įmokas ar gražinti paskolą. Kiekviena kredito įmonė reikalauja šnekėtis su įmonių filialu ir pranešti apie esančią problema. Tuomet kiekvienas kreditas suteikia teisę prasitęsti mokėjimo terminą. Pvz „Credit 24“ ir „SMS Pinigai“ esant reikalui, einamąjį mokėjimą atideda vienam mėnesiui. Pasirinkus šią paslaugą, asmuo turės sumokėti tik palūkanas už einamąją įmoką, o visos likusios įmokos bus nukeltos mėnesiui į priekį.

„Bobutės paskola“ kreditus skirsto į trumpalaikius ir ilgalaikius kreditus. Pvz: trumpalaikių kreditų (suteiktų 10-30 d. terminui) pratęsimo kaina lygi kredito mokesčiui, išskyrus kainas su akcijos nuolaida. Ilgalaikių kreditų grąžinimo termino pratęsimo mokestis lygus einamojo mėnesio palūkanoms už kreditą. Pratęsiant ilgalaikį kreditą, visas kredito grąžinimo grafikas persikelia per 30 d. skaičiuojant nuo pratęsimo datos.

„SMS Credit“ ir „Vivus“ paskolos gavėjas turi teisę pratęsti Kredito ir palūkanų grąžinimo terminą vienam mėnesiui pagal tinklalapyje ar Kredito davėjo išrašytoje sąskaitoje pateiktus nurodymus. Pasibaigus Kredito ir palūkanų pratęsimo terminui Kredito gavėjas gali savo pasirinkimu arba grąžinti Kreditą ir sumokėti palūkanas, arba ta pačia tvarka ir sąlygomis pakartotinai pratęsti Kredito ir palūkanų grąžinimo terminą. Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, arba jei nuo pradinio termino, kada turėjo būti grąžintas Kreditas, praėjo daugiau kaip 12 mėnesių, Kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti terminą. Iš to sprendžiama, kad visi kreditai suteikia teisę atidėti gražinimo terminą, tačiau tai leidžiama tik vienam mėnesiui.

Būdamas kredito įmonių klientas, kiekvienas privalo laikytis savo įsipareigojimų, kurie yra išdėstyti sutartyse, todėl kiekvienas asmuo privalo puikiai išanalizuoti savo pareigas ir jas atlikti. Jei asmuo nevykdo savo pareigų taikomos tam tikros sankcijos. Pvz „Credit24“ Laiku negražinus paskolos ar jos dalies, skaičiuojamos 0,05 proc palūkanos už piniginių prievolių termino praleidimą už kiekvieną uždelstą dieną ir siunčiami priminimai. Jei ir po Credit24 išsiųstų priminimų nesumoka ar nesusiekia su kredito unija, nutraukiama sutartis ir skola perduodama skolų ieškojimo įmonei.

„Bobutės paskola“ plačiai aprašo pasekmes, jei nevykdomas įsipareigojimas:

 • Finansinių įsipareigojimų nevykdymo atveju fiksuoto dydžio mokėjimo palūkanos taikomos iki visiško prievolės įvykdymo.
 • Pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal vartojimo kredito sutartį laiku vartojimo kredito davėjas turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę arba/ir į teismą.
 • Vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti vartojimo kredito sutartį, prieš tai raštu informavęs kredito gavėją, jei mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės.
 • Vartojimo kredito davėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl patirtų neatlygintų nuostolių dalies, atsiradusios dėl įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo.
 • Vartojimo kredito gavėjui neįvykdžius finansinių įsipareigojimų, Vartojimo kredito davėjas turi teisę teikti vartojimo kredito gavėjo asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Tai gali turėti neigiamos įtakos kredito gavėjo kreditingumo vertinimui.

„SMS credit“, „Vivus“ ir „SMS pinigai“ vienodai taiko sankcijas. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymo atveju pradedamas skolos išieškojimo procesas. Duomenys gali būti teikiami teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais. Duomenys apie faktą, kad finansiniai ir turtiniai įsipareigojimai nebuvo laiku ir tinkamai įvykdyti gali būti saugomi iki 10 metų nuo padengimo dienos, kas gali turėti neigiamą poveikį Kredito gavėjo kredito istorijai. Praleidus Kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR CK 6.874 str. 1 d. nustatytas taisykles.

Kreditų įmonėse pasitaiko tokių situacijų, kada žmonės nori grąžinti ankščiau paskolą ar susimokėti įmokas. Todėl dauguma kredito įmonių suteikia teisę pakeisti turimos paskolos mokėjimo planą. Pvz.: „Credit24“ įmonėje galima paskolą grąžinti ankščiau laiko. Reikia sutrumpinti turimos paskolos terminą ir taip bus sutaupyta palūkanų. Jeigu mėnesinės įmokos per didelės, galima prailginti esamos paskolos terminą. Tačiau „Bobutės paskola“ Išankstinį grąžinimą taiko tik tuomet, kai asmuo grąžina visą kreditą iš karto. Palūkanos yra perskaičiuojamos dienos tikslumu. Palūkanas moka tik už tą laikotarpį, už kurį naudojasi kreditu ir tik iki kredito grąžinimo dienos. O „SMS Credit“ ir „SMS pinigai“ paskolą tiesiog galima gražinti ankščiau. Jokių papildomų pratęsimų nereikia daryti. Paskolą galima gražinti iki bet kuriuo momentu iki sutartyje numatyto gražinimo termino. Tačiau „Vivus“ šio dalyko netaiko klientams.

Kalbėdami apie paskolos gražinimą (kur ir kaip reikia grąžinti?), tai visose penkiose įmonėse galima grąžinti internetine bankininkystę arba bankų filialuose pervedant pinigus. Kad nekiltų nesklandumų būtina atsižvelgti į visus reikalavimus, grąžinant paskolą. Taip pat, grąžinti paskola šioms penkioms įmonėms galima ir grynaisiais. Tai galima atlikti:

 • Loterijos „Perlas” terminaluose,
 • „Narvesen”, “Lietuvos Spauda”, ir „Vaskota” kioskuose,
 • „Lietuvos pašto” skyriuose,
 • Visose prekybos centrų „Maxima” kasose,
 • Bet kuriame banke, pateikdami sąskaitą.

Taigi, privačiam vartotojui rekomenduojama rinktis „Bobutės paskolos“ įmonę. Norint gauti paskolą iš šių kredito unijų svarbu atsižvelgti į sąlygas, kad asmuo galėtų gauti kreditą. Be abejo svarbu yra gerai išanalizuoti šią įmonę: žinoti jos metinių palūkanų normą, kokios taikomos sankcijos, kokiam laikotarpiui yra suteikiama suma. Negalima pasikliauti bet kokia įmone.

IŠVADOS

Išnagrinėjus šias įmones galime juose įžvelgti tiek panašumų tiek skirtumų. Panašumai yra tokie, kad visos penkios kredito įmonės paskolas teikia internetu, telefonu ir klientu aptarnavimo skyriuose. Iš dalies, visos penkios įmonės taiko panašias sankcijas žmonėms, kurie nevykdo savo įsipareigojimų kredito įmonėms. Taip pat, keliamos ir panašios sankcijos asmenims, kurie nori gauti paskolą/kreditą. Dar vienas panašumas, jog visos penkios įmonės vienodai priima gražinamą paskolą. Tai yra elektronine bankininkystę, kioskuose, terminaluose ir kt. Skirtumai tokie, kad kiekvienos įmonės metinių palūkanų norma, suma ir laikotarpio gražinimas yra skirtingi. Taip pat kelia skirtingas sąlygas gauti kreditą.

Pagal kriterijus analizuojant šias penkias įmones, iš šių penkių geriausia įmonė yra „Bobutės paskola“, nes detaliai išdėsto sąlygas gauti kreditą. Taip pat aiškiai nusako per kiek laiko pervedama paskolą į fizinio asmens asmeninę sąskaitą. Skirsto kreditus į trumpalaikius ir ilgalaikius ir aiškiai nusako jų atidėjimo laiką ir mokėjimo būdą. Iš šių penkių kredito įmonių, būtent „Bobutės paskolos“ metinių palūkanų norma yra vidutinė, tai nėra labai didelė ir labai maža. Taip pat aiškiai išsako sankcijas asmenims, kurie nesilaiko savo įsipareigojimų. Taigi, privačiam vartotojui geriausia būtų rinktis kredito įmonę „Bobutės paskola“.

LITERATŪRA

Daiva Jurevičienė ir Zita Čeponytė „Paskolos“.