Išaugo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

Neseniai Lietuvos bankas paviešino 2019 m. gegužės mėnesio pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, demonstruojančius, kad kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį išaugo 214,5 mln. €. Kreditai šalies namų ūkiams, ne finansų bendrovėms ir finansų sektoriui ūgtelėjo atitinkamai 158,8 mln., 48,1 mln. ir 9,3 mln., tuo tarpu valdžios sektoriaus paskolų suma susitraukė 1,7 mln. €.

Lietuvos banko pranešime taip pat minima, kad padidėjo kreditorių suteiktų paskolų suma Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti (54,1 mln. Eur.) ir vartojimui (1,9 mln. Eur.) , o kreditai kitiems tikslams sumažėjo 7,9 mln. Eur. Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 223,0 mln. Eur. Finansų sektoriaus, valdžios sektoriaus ir ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo atitinkamai 260,6 mln., 82,6 mln. ir 16,8 mln., tuo tarpu namų ūkių indėliai padidėjo 137,0 mln. Eur. Šalies ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį susitraukė 26,0 mln., o namų ūkių jišaugo 133,4 milijonais eurų.