Kredito unijos dirba pelningai, bet kai kurių portfeliuose išaugo blogų paskolų dalis

Lietuvos bankas informavo, kad Lietuvos kredito unijos, bendrai paėmus, per 2019 metų pirmuosius tris ketvirčius uždirbo 3,3 mln. Eur pelno, todėl šio sektoriaus veikla ir toliau yra pelninga.

Šiais metais sparčiai auga ir pajinis sektoriaus kapitalas, nes auga kredito unijų narių skaičius ir didėja portfelis paskolų, suteiktų kredito unijų nariams.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė pasakoja, kad toliau didėjo dalis tvarių pajų, kuriais gali būti dengiami kredito unijos patirti nuostoliai. Pajinio kapitalo augimas padarė didelę įtaką kai kurių kredito unijų, persitvarkančių į specializuotus bankus. Taip pat teigiamai atsiliepė ir augantys papildomi pajiniai įnašai, susiję su kredito unijų nariams teikiamomis paslaugomis. Kita vertus, kai kurių kredito unijų paskolų portfeliuose išaugo vadinamųjų blogų paskolų dalis, todėl ateityje tokios unijos gali patirti su paskolų vertės sumažėjimu susijusių išlaidų, neigiamai paveiksiančių jų kapitalą.

Trečiąjį 2019 m.ketvirtį kredito unijų pajinis kapitalas išaugo 1,4 mln. Eur (3 proc.) ir spalio 1 d. sudarė 48 mln. €. Tuo tarpu sektoriaus turimi tvarūs pajai padidėjo 4,6 proc., (iki 44,9 mln. Eur) ir sudarė 93,4 proc. pajinio kapitalo. Per šį laikotarpį kredito unijų turtas padidėjo 4,8 proc. ir siekė 744,5 mln. Eur, arba 2,6 proc. bankų sistemos turto (prieš metus – 2,6 proc.).

Lietuvos bankas tikina, jog tai nulėmė neterminuotųjų indėlių augimas daugiausia žemdirbius vienijančiose kredito unijose, jų nariams pradėjus gauti lėšų už parduotą žemės ūkio produkciją, ir terminuotųjų indėlių augimas. Per tris šių metų ketvirčius pelningai dirbusios 49 unijos uždirbo 4,3 mln. Eur pelno, o likusios 14 kredito unijų patyrė 1 mln. Eur nuostolį.

Šiemet augęs skolinimas teigiamai paveikė veiklos rezultatui – palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, kredito unijos uždirbo 17 procentų daugiau grynųjų palūkanų pajamų ir tiek pat nuošimčių gausiau grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų. LB turimi duomenys rodo, kad 2019 m. spalio 1 d. visos kredito unijos vykdė veiklos riziką ribojančius reikalavimus.