Lietuvos centrinė kredito unija pritraukė EIF ir „Helenos“ fondo kapitalo investicijas

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) pasirašė subordinuotųjų paskolų sutartis su dviem žinomomis tarptautinėmis finansų organizacijomis – Europos investicijų fondu (EIF) bei privataus kapitalo fondu „Helenos“. Prie LCKU kapitalo bazės stiprinimo šios organizacijos prisidės investicijomis, kurių bendra suma – 3 mln. Eur.

Kapitalo bazės stiprinimas COVID-19 protrūkio laikotarpiu

Siekiant gerinti klientų aptarnavimo standartus, diegti inovacijas ir užtikrinti sklandų verslo bei žemės ūkio sektoriaus finansavimą, buvo kreiptasi į stambias ir Europoje žinomas finansines institucijas – EIF bei privataus kapitalo fondą „Helenos“, koordinuojamą investicijų valdytojo „Inpulse“.

Šiuo laikotarpiu, kai gauti finansavimą smulkioms verslo įmonėms ir žemės ūkiui yra ypatingai svarbu, bet kartu ir vis labiau sudėtinga, LCKU gautas investicijas panaudos ir savo paskolų portfelio didinimui. Iš viso EIF investicijos pagal Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių inovacijų programą sudaro 2 mln. Eur, tuo tarpu privataus kapitalo fondas „Helenos“ skiria dar 1 mln. Eur.

„Praėję mėnesiai mums parodė, kaip svarbu investuoti į vietos ekonomiką ir remti smulkųjį verslą, labiausiai paveiktą koronaviruso pandemijos. Džiaugiuosi bendru susitarimu dėl paskolos, kuri leis Lietuvos centrinei kredito unijai teikti kreditus smulkiojo verslo įmonėms ir žemės ūkio sektoriaus atstovams dar palankesnėmis sąlygomis“, – teigia Nikolas Šmitas, Europos užimtumo ir socialinių reikalų komisaras.

Artimas finansų partneris šalies regionuose

Stabili kapitalo bazė – sveikos kredito unijų sistemos, reikšmingos sėkmingam Lietuvos ekonomikos funkcionavimui, pagrindas. LCKU priklauso 45 unijos visoje Lietuvoje, kurios kartu sudaro LKU kredito unijų grupę, aptarnaujančią per 121 tūkst. klientų įvairiuose šalies regionuose.

„Smulkusis verslas visada turėjo sunkumų gaunant finansavimą iš komercinių bankų, o ekonomikos nuosmukis dėl COVID-19 pandemijos gali dar labiau pabloginti esamą situaciją. Šis susitarimas sustiprins LCKU, kaip reikšmingo ir prieinamo smulkiojo verslo finansų partnerio Lietuvos regionuose, pozicijas“, – LCKU priklausančių kredito unijų paslaugų prieinamumo didinimą mažiau apgyvendintose šalies teritorijose akcentuoja EIF vykdomasis direktorius Alainas Godardas.

Šiam požiūriui pritaria ir investicijų fondo „Helenos“ vadovas Nikolas Blondo: „Džiaugiamės, kad „Helenos“ fondo investicijomis remiame LCKU, prižiūrinčią didžiausią kredito unijų grupę Lietuvoje, kuri dėl kooperatyvinės veiklos principų taikymo ir į priekį orientuoto valdymo yra pasirengusi tęsti savo plėtrą ir teikti dar labiau pritaikytas finansines paslaugas gyventojams ir verslui Lietuvoje.“

Anot LCKU administracijos vadovo ir valdybos pirmininko Mindaugo Vijūno, pasirašytos paskolų sutartys su tarptautiniais partneriais – reikšmingas įvykis šalies kredito unijoms. „Suteikdamos subordinuotąsias paskolas Europoje gerai žinomos finansinės institucijos prisidės prie sklandžios šio sektoriaus plėtros Lietuvoje.

Mes žinome, kad turime potencialo augti ir būti dar artimesni savo klientams, o pastarieji įvykiai patvirtino, kad šios vizijos pagrįstumu tiki ir mūsų tarptautiniai partneriai. Džiaugiamės parodytu pasitikėjimu, kuriančiu prielaidas tvariam LKU kredito unijų grupės augimui“, – sako M. Vijūnas.

Kryptingos veiklos patvirtinimas

Nors kredito unijos palyginus su Lietuvoje veikiančiais bankais šiandien sudaro ne tokią didelę finansų sektoriaus dalį, jos yra svarbios visai finansų sistemai. LKU kredito unijų grupės bendras konsoliduotas turtas pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė virš 471 mln. Eur ir per šešis mėnesius nuo metų pradžios išaugo beveik 19 mln. Eur arba daugiau nei 4 proc.

Neaudituotais duomenimis, per 2020 m. pirmus 6 mėnesius grupė uždirbo virš 1 mln. Eur grynojo konsoliduoto pelno ir lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019-aisiais metais reikšmingai pagerino savo veiklos rezultatus, kas patvirtina stabilią ir kryptingą kreditų unijų veiklą.

Kredito unijos aktyviai finansuoja smulkiojo ir vidutinio verslo projektus, jaunas įmones, žemės ūkio veikla besiverčiančius ūkininkus ir bendroves. LCKU ir jai priklausančios kredito unijos pastaraisiais metais ir toliau didino klientams suteiktų paskolų apimtis. Bendroji išduotų paskolų suma 2020 m. I pusmetį sudarė 383 mln. Eur, t. y. 9,5 proc. daugiau nei 2019-ųjų pabaigoje.

Taip pat kredito unijos sudaro sąlygas ne tik skolintis, bet ir taupyti, pasirašius terminuotų ir taupomųjų indėlių sutartis. Šių metų birželio pabaigoje kredito unijų grupės viso indėlių portfelio suma, įskaitant ir santaupas einamosiose sąskaitose, siekė beveik 395 mln. Eur, kurios didžiausią dalį sudarė terminuotieji indėliai.

Be viso to, kredito unijos COVID-19 krizės kontekste aktyviai veikia pagalbos verslui srityje: išduoti 7 mln. Eur pagal finansinės pagalbos priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ ir teikiami kreditai pagal priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2“, kuriomis siekiama palengvinti kreditų prieinamumą įmonėms jų likvidumui pagerinti.