Pagal išlaidų dalį maistui Lietuva tebėra ES dugne

2018 metais Europos Sąjungos (ES) namų ūkiai maistui ir nealkoholiniams gėrimams išleido daugiau kaip 1 047 milijardus eurų ir tai atitinka 6,6% viso bendrojos BVP.

Ši suma sudaro 12,1 proc. visų jų vartojimo išlaidų ir yra trečia pagal dydį namų ūkio išlaidų kategorija po būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro, kurie sudarė 24,0% namų ūkio išlaidų, ir transporto kuria gyventojai išleidžia 13,2% gautų pajamų.

Šiuo atžvilgiu blogiausiai sekasi Rumunijai, kurioje namų ūkiai išleido maždaug penktadalį visų namų ūkių vartojimo išlaidų maistui ir nealkoholiniams gėrimams (27,8%). Po jos seka Lietuva su 20,9% rodikliu ir Estija su 19,6% dalimi.

Tik keturiose ES valstybėse narėse šis skaičius buvo mažesnis nei 10%: Jungtinėje Karalystėje (7,8%), Airijoje (8,7%), Liuksemburge (9,1%) ir Austrijoje (9,7%).

Galime pasidžiaugti, kad per metus daugiausia sumažėjo išlaidos maistui Lietuvoje, o labiausiai išaugo Čekijoje ir Slovakijoje

2008–2018 m. namų ūkių išlaidų maistui dalis sumažėjo arba išliko stabili daugelyje ES valstybių narių. Didžiausias sumažėjimas užfiksuotas Lietuvoje (nuo 24,8% visų namų ūkių išlaidų 2008 m. iki 20,9% 2018 m. arba 3,9 procentinio punkto), po to seka Lenkija (-3,4 ) ir Malta (-3,0).

Namų ūkių išlaidos maistui padidėjo 10 ES valstybių narių. Labiausiai ši dalis išaugo Čekijoje ir Slovakijoje (abiejose +1,4 procentinio punkto), Nyderlanduose (+1,0) ir Vengrijoje (+0,8).