UAB „PayRay“ suteikta banko licencija 

Europos Centrinis Bankas (ECB) Lietuvos banko teikimu uždarajai akcinei bendrovei „PayRay“ išdavė banko licenciją, kuri leis teikti paskolas ir priimti indėlius. Šiuo metu bendrovė siūlo trumpalaikių skolų perleidimo, perduodant kredito riziką paslaugas (faktoringo) bei mikrokreditus vidutiniam ir smulkiajam verslui.

Italų kapitalo įmonė „PayRay“ tapusi banku ketina toliau kredituoti smulkųjį ir vidutinį verslą, tai pat ruošiasi išplėsti veiklos geografiją ir paslaugų portfelį – priimti indėlius internetu ir pan. Įmonės savininkas yra Liuksemburge registruotas holdingas.

Bendrovė savo veiklą mūsų šalyje pradėjo 2018 m. birželio mėnesį ir mūsų šalyje vadinosi „Vilnius factoring company“. Tuomet buvo teikiamos faktoringo ir kitas apyvartinio kapitalo finansavimo paslaugas. 

Nūnai Lietuvoje banko arba specializuoto banko licencijas turi aštuoni bankai, be to pas mus dirba devyni užsienio bankų filialai. Akivaizdu, kad finansines paslaugas teikiančios įmonės tuo neapsiribos, nes Lietuvos bankas šiuo metu kartu su ECB nagrinėja dar tris paraiškas dėl specializuoto banko licencijos suteikimo.