Šiaulių bankas per III ketvirtį uždirbo 40,6 mln. eurų pelno

Šiaulių banko grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 5 procentais daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį – 40,6 mln. eurų grynojo pelno, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Banko finansinės nuomos ir paskolų portfelis nuo metų pradžios išaugo 17 proc., tipinės veiklos rezultatas augo 22 procentais, o nuosavo kapitalo grąža viršijo 19 proc.

Prie gerėjančių veiklos rezultatų svariai prisidėjo grynųjų palūkanų pajamų bei paslaugų ir komisinių augimas. Sparčiai didėjant finansinės nuomos ir paskolų sumai išlaikomas stabilus paskolų pajamingumas – Banko grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 53 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų, t. y. 15 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Tuo tarpu paslaugų ir komisinių pajamos viršijo 13 mln. eurų ir išaugo 27 proc. palyginti su atitinkamu 2018-ųjų metų laikotarpiu.

Pastebimai padaugėjo pelno ir iš prekybos – per tris ketvirčius Banko grupė uždirbo 5,3 mln. eurų iš prekybos vertybiniais popieriais ir 5,9 mln. eurų iš prekybos užsienio valiuta.

Banko grupės veiklos sąnaudos sparčiai augant veiklos apimtims, išskyrus susijusias su draudimo veikla, per metus išaugo 13 proc. ir siekė 28 mln. eurų. Sąnaudų liūto dalis atiteko darbo užmokesčio išlaidoms, kurios per metus ūgtelėjo 8 proc. Su IT susijusios išlaidos savo ruožtu per metus padidėjo 48 proc., tačiau tai turėtų užtikrinti nenutrūkstamą informacinių technologijų tobulinimą

Paskolų ir finansinės nuomos portfeliui per trečiąjį ketvirtį banko grupė papildomai apskaitė 3,2 mln. eurų atidėjinių, o nuo metų pradžios šios išlaidos sudarė 4,3 mln. eurų. Nuo 2018 m. taikoma 9-ojo TFAS metodika lemia, kad dalis atidėjinių turi būti pripažįstama jau išdavus paskolą, todėl augant paskolų portfeliui vertės sumažėjimo išlaidos didėja. Reikšmingų skolininkų segmentų kredito kokybės blogėjimo tendencijų nestebėta.

Banko grupė išlaikė aukštą veiklos efektyvumą – išlaidų ir pajamų santykis už 2019 m. tris ketvirčius sudarė 40 proc. Nuosavo kapitalo grąža siekė 19,1 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta – riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga. 

Šiaulių banko paskolų ir finansinės nuomos portfelis toliau be perstojo didėjo: vien per trečiąjį ketvirtį portfelis išaugo 7 proc., o nuo metų pradžios šis skaičius siekia net 17 proc. ir rugsėjo pabaigoje viršijo 1,6 milijardų €. Per devynis šių metų mėnesius naujų kreditavimo sutarčių vertė viršijo 0,6 mlrd. eurų, o tai yra 16 proc. didesnė suma už surinktą per tą patį 2018 m. laikotarpį.

Augant finansavimo poreikiui verslo ir privačių klientų srityse, reikšmingai didėjo ir banko strateginių krypčių apimtys – verslo ir vartojimo finansavimas. Nuo metų pradžios naujų verslo finansavimo sutarčių vertė viršijo 400 mln. eurų, o portfelis augo 15 proc.

Vartojimo finansavimo produktų portfelis nuosekliai didėjo kas ketvirtį – iš viso per 9 mėnesius išaugo 32 proc., o naujų sutarčių vertė viršijo 100 mln. eurų.

Aktyvūs veiksmai būsto rinkos segmente užtikrino būsto paskolų portfelio augimą – vien per trečiąjį ketvirtį būsto paskolų portfelis augo 27 proc. ir pasiekė 82 mln. eurų.

Banko grupė ir toliau investuoja į klientų aptarnavimo skyrių tinklą – šiai dienai jau atnaujinta ir modernizuota 19 skyrių visoje Lietuvoje, o bendra investicijų suma siekė virš 2,4 mln. eurų.

Šiemet duris atvėrė atnaujinti Šiaulių banko skyriai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Druskininkuose, Palangoje, Panevėžyje, Marijampolėje  ir kituose šalies miestuose. Pernai metais buvo atnaujinti padaliniai Tauragėje, Vilniuje, Šilutėje, Kaune ir Mažeikiuose. Pastarųjų modernizavimui buvo skirta beveik 0,4 mln. eurų.

2018 metasi atliktas „DIVE Lietuva“ slapto pirkėjo tyrimo rezultatai parodė, Šiaulių bankas yra pirmas bankas Lietuvoje pagal klientų aptarnavimo kokybę.

Nepaisant to, kad pastaruoju metu kiti rinkos dalyviai atsisako grynųjų pinigų operacijų padaliniuose, mokėjimo kortelių, interneto banko ir kitų skaitmeninių sprendimų naudojimo tendencijos auga, tačiau laikydamasis į klientą orientuotos strategijos Šiaulių bankas neplanuoja atsisakyti grynųjų pinigų operacijų ir valiutų keitimo Banko padaliniuose.

Banko grupės indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo 8 proc. ir šių metų rugsėjo pabaigoje siekė beveik 2 mlrd. eurų. Ir toliau vyraujant mažoms palūkanų normoms, didžioji dalis indėlių patikima laikyti einamosiose sąskaitose – per devynis šių metų mėnesius lėšos iki pareikalavimo padidėjo 128 mln. eurų. Terminuotojų indėlių portfelis išaugo 22 mln. eurų, iš kurių beveik pusė pritraukta iš Vokietijos rinkos. Vokietijoje indėlių palūkanos mažėja, ypač ilgo termino, tuo tarpu Lietuvoje palūkanos išliko stabilios.

Spalio pradžioje baigėsi pirmasis prieš tris metus išleistas terminuotasis indėlis su papildomomis palūkanomis. Šio taupymo produkto dėka Banko klientai uždirbo 5 kartus didesnes nei įprasto terminuotojo indėlio palūkanas, nes gavo 2,85 procentų metinių palūkanų. Tačiau šio taupymo būdo su papildomomis palūkanomis Banke jau nebegalima pasirinkti dėl naujo investicinių paslaugų teikimo reguliavimo, tačiau klientams rekomenduojami kiti taupymo ir investavimo sprendimai.