Vartojimo kreditai

Kredito sistema – ekonominių ir piniginių santykių, susijusių su įmonių, organizacijų ir gyventojų laikinai laisvų pinigų kaupimu ir tiksliniu jų teikimu apmokėjimo ir grąžintinumo pagrindais, įvairių formų ir metodų visuma.

Kredito sistemoje dalyvauja gyventojai, įmonės bei organizacijos, valstybė ir kredito įstaigos (bankai, kredito unijos, kredito kooperatyvai ir pan.). Minėti kredito sistemos dalyviai yra ir kredito išteklių tiekėjai, ir kredito išteklių vartotojai.

Egzistuoja dvi kredito formos: prekinė ir piniginė. Kredito rūšys priklauso nuo klasifikavimo kriterijų. Svarbiausi klasifikavimo kriterijai yra šie: susitarimo būdas, palūkanų rūšys ir apdraudimo būdas. Klasifikavimo kriterijais gali būti ir kreditų terminai, sudarymo vieta, gavėjas, skolinimosi tikslas ir kt.

Viena iš svarbių banko veiklos sričių yra skolinimas vartotojams. Pavyzdžiui, JAV tai sudaro 12 proc. visų banko paskolų. Vienas šių paskolų privalumas yra jų likvidumas. Kadangi tos paskolos paprastai yra trumpalaikės ir grąžinamos dalimis, tai jų apyvarta labai greita.

Taigi, vartotojiškoji paskola – tai paskola, skirta fiziniams asmenims, pirkti pagamintoms prekėms bei paslaugoms asmeniniam naudojimui.

1. VARTOJIMO KREDITŲ TERMINAI BEI FORMOS

Bankas skolina pinigus ir nekontroliuoja, kur jie panaudojami. Šios paskolos suteikiamos tiesiogiai besikreipiantiems asmenims į banką. Kaip teigia O. Buckiūnienė (O.Buckiūnienė, 2005) svarbiausias šios paskolos požymis, kuris ją išskiria iš visų kitų kreditavimo formų – tai trumpalaikiškumas. Pagal suteikimo terminą vartotojiškoji paskola yra trumpalaikė paskola (nuo 4 mėn. iki 2 – 3 metų) ir vidutinio ilgumo paskola (nuo 2 – 3 iki 5 metų). Paskolos grąžinimo terminas priklauso nuo paskolos panaudojimo tikslo. Pvz., buitinėms prekėms įsigyti paskolos suteikiamos nuo 4 mėnesių iki 2 metų; automobiliui įsigyti – 5 metams. Vartotojas turi teisę grąžinti bankui visą paimtą kreditą nesibaigus jo grąžinimo terminui. Šiuo atveju vartotojas sumoka bankui iki grąžinamos datos priskaičiuotas palūkanas ir kitus su kredito suteikimu bei naudojimu susijusius mokėjimus.

Visoms vidutinio ilgumo paskoloms būtina grąžinimo garantija – kito patikimo asmens laidavimas arba užstatomas turtas, trumpalaikėms paskoloms (iki 3 metų) to nereikia. Paskola be užstato yra išduodama trumpesniam laikui negu paskola su užstatu.

Visos vartojimo paskolos yra periodiško mokėjimo. Tiek skolininkui, tiek skolintojui yra patogiau paskolą grąžinti dalimis, nei kaupti sumą ir visą grąžinti iš karto. (2- p.133-134)

Taigi, pasak autorių B. Martinkaus ir V. Žilinsko ( B. Martinkus, V Žilinskas, 2001) vartotojų kreditas yra toks susitarimas, pagal kurį vartotojas iš karto gauna pinigus, prekes ar paslaugas, kurias turės apmokėti vėliau. Šitaip kreditas įgalina naudotis pirkiniu dar už jį nesumokėjus. Tačiau kiekvienas pirkinys kreditan yra susijęs su dar dviem sunkiomis sąlygomis: kreditas neteikiamas veltui – už paslaugas reikia mokėti, o pasiskolintoji suma turi būti grąžinta. Ketindami skolintis pinigų, vartotojai nori žinoti, kiek ta paskola jiems kainuos, ar ji atitiks jų išgales. O paskui galima pasieškoti patogiausių kredito teikimo sąlygų, kadangi skolintojai teikia kreditus skiringomis sąlygomis.(4- p.680)

Tuo tarpu A. Bakštys (A. Bakštys,1998) siūlo tokius skaičiavimus: Tarkime, prekės kaina yra K, metinė palūkanų norma p%, o sutarta kreditą grąžinti per m mėnesių. Mėnesio įmokų dydis priklauso nuo to, kaip skaičiuojamos palūkanos. Jos gali būti skaičiuojamos kiekvieną mėnesį nuo visos prekės kainos arba tik nuo likusios skolos dalies. Skaičiavimai paprastesni, kai palūkanos skaičiuojamos nuo visos prekės kainos. Jeigu metinė palūkanų norma yra i = p/100, pirkėjas per nustatytą laikotarpį iš viso turi sumokėti K(1 + i m/12). Padaliję tai į lygias m dalis, gauname mėnesio įnašų dydį C = 1/m K (1 + i m/12). (1- p.107)

Pasak O. Buckiūnienės, vartotojiškos paskolos skiriasi nuo kitų paskolų. Vartotojiškos paskolos gali būti skirstomos pagal:

 • Panaudojimo pobūdį.

 • Paskolos terminą.

Autorė vartotojiškąsias paskolas, pagal jų panaudojimo tikslus skirsto į:

 • Paskolas neatidėliotiniems poreikiams tenkinti – gydymo, mokslo išlaidoms padengti.

 • Mokesčiams, draudimo įmokoms sumokėti, būtiniems įrenginiams įsigyti ir pan. Šios paskolos suteikiamos klientams, turintiems nuolatinių pajamų šaltinį arba likvidų užstatą.

 • Kapitalinio remonto išlaidoms padengti. (2 – p.133)

Tuo tarpu B. Martinkus, V Žilinskas teigia, jog vartotojų kreditas būna kelių rūšių:

 • Pirkimas išsimokėtinai

 • Banko paskolos

 • Kredito kortelės (4 – p.680)

Anot autorių, bankas teikia vartojimo paskolas tiesiogiai (skolindami pinigus) ir netiesiogiai (parduodamas prekes ir paslaugas skolon), t.y. per ilgalaikio vartojimo daiktų ir prekių tarpininkus. Šios paskolos paprastai grąžinamos lygiomis įmokomis kas mėnesį per visą paskolos laiką.

Teikiamos ir bendrojo vartojimo paskolos. Dvi tokių paskolų rūšys yra pardavimo kreditas pagal pirkėjų sąskaitas ir paskolos su kredito kortelėmis, už kurias bankas gauna ne tik palūkanas iš skolininko, bet ir komispinigius iš pardavėjo.

Pardavimo kreditas – tai vartotojo galimybė pirkti prekes ir paslaugas iškart, nors už jas sumokama vėliau. Pagal pirkėjų sąskaitas vartotojas gali įsigyti prekių ir gauti paslaugų už tam tikrą pinigų sumą, nemokėdamas grynaisiais pinigais. Paprastai už naudojimąsi pirkėjo sąskaita nereikia mokėti, jeigu mėnesio pabaigoje apmokama visa skola. Jei ne, tai už negrąžintą sumą mokamos palūkanos.

Kreditinė kortelė – tai tam tikra pirkėjo sąskaita, pagal kurią jos savininkas gali įsigyti prekes kreditan daugelyje vietų. Tai yra banko garantijos forma. Dažniausiai tai yra plastmasinė kortelė arba ženklas, skirtas mokėti už pirkinius ir kartu gauti pardavimo talonų kreditą. Plačiausiai paplitusios pasaulyje Eurocard, MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, American Express ir Dinner’s Club kredito kortelės. Ir už pirkėjų sąskaitas, ir už naudojimąsi kredito kortelėmis paprastai mokėti nereikia, jeigu jos savininko sąskaita apmokama visa ir laiku. Tačiau laiku neapmokėtiems likučiams uždedamas papildomas mokestis. Kai kurie bankai yra sudarę sutartis, pagal kurias kredito kortelių savininkai gali kredituoti savo čekines sąskaitas ir debetuoti kredito korteles automatiškai, kai čekinė sąskaita nebepajėgia apmokėti gaunamų čekių. Kai kurie kiti bankai naudoja panašias sutartis automatinėms paskoloms klientams, neturintiems kredito kortelių.(4 – p.681)

2.VARTOJIMO KREDITŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Vartotojo kreditas leidžia naudotis pinigais, įsigyti prekių ir paslaugų, žinant, kad vėliau už visa tai turėsime sumokėti. Pirkimas išsimokėtinai, pirkėjų sąskaitos, kreditinės kortelės, paskolos su asmeninės nuosavybės įkeitimu – tai tik kelios geriausiai žinomos vartotojų kredito formos. Pasak autorių B. Martinkaus ir V. Žilinsko, šis kreditas turi ir gerųjų savybių, ir trūkumų. Pagrindiniai vartotojų kredito privalumai yra šie:

 • galimybė įsigyti tuojau pat prekių ir paslaugų, kurių pirkimą šiaip jau turėtume atidėti;

 • lankstumas: galima įsigyti prekių tada, kai jos parduodamos sumažintomis kainomis, sudaryti naudingus sandorius, kai neturime tam lėšų;

 • saugumas: pirkėjų sąskaitos ir kredito kortelės patogios ir saugios, einant apsipirkti arba keliaujant;

 • lėšos netikėtiems atvejams: kreditas sušvelnina mus ištinkančius netikėtumus, pvz.: sugedus automobiliui, kai reikia pinigų tęsti kelionei;

 • kliento charakteristika: reguliarus sąskaitos apmokėjimas yra tarsi žmogaus charakteristika, rodo jo sąžiningumą, ir pareigingumą.

Tačiau yra ir kai kurių pirkimo kreditan trūkumų, būtent:

 • per didelės išlaidos: naudojantis pirkėjų sąskaitomis ir kredito kortelėmis, kartais pinigai išleidžiami pernelyg lengvai; įsiskolinimams labai padidėjus, neretai sunku sumokėti būtinus mėnesinius mokesčius;

 • perkama atsitiktinai: dažnai nekreipiama dėmesio į sezoninius išpardavimus, kitas lengvatas, nes gali nusipirkti ką nori ir kada nori;

 • didesnė kaina: paprastai pirkti skolon kainuoja brangiau negu atsiskaitant grynaisiais pinigais. Pirma, todėl, kad parduotuvėse, prekiaujančiose kreditan, kainos būna didesnės. Antra, prie kreditan parduodamų prekių kainos dažnai pridedamos ir palūkanos bei kiti mokesčiai.(4 – p.681-682)

3. BENDRI REIKALAVIMAI KELIAMI ASMENIMS NORINTIEMS GAUTI VARTOJIMO KREDITĄ

Pasak autorių Z.Gaidienės (Z.Gaidienė,1998), B. Martinkaus ir V. Žilinsko, skolintojai tikėdamiesi, kad jų pinigai sugrįš su palūkanomis ir kitais mokesčiais, kuriuos jie ima už naudojimąsi pinigais, susipažįsta su visų norinčių gauti paskolas asmenų vadinamosiomis kredito istorijomis, kad įsitikintų, kurie jų yra verti kredito. Skolintojai sprendžia ar žmogus vertas kredito, pagal penkis kriterijus, vadinamuosius penkis kredito C.

 1. jo charakteris (ar jis yra sąžiningas pirkėjas, ar visada vykdo savo pažadus)

 2. jo finansinis pajėgumas sumokėti (kokie pirkėjo pinigų srautai, ar jis gali sumokėti dideles sumas)

 3. jo finansinė būklė (koks jo likvidus turtas, koks santykis tarp skolų ir turto, kiek kartų jis gali uždirbti palūkanas)

 4. koks jo užstatas (ar jis turi vertingą turtą)

 5. kokia jo ekonominė aplinka (ar pirkėjas išliks stabilus, pablogėjus regiono ekonominei situacijai). (3 – p.80)

Tuo tarpu autorė O.Buckiūnienė išskiria šiuos reikalavimus:

 • asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos pilietis arba ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus užsienio pilietis, gyvenantis Lietuvos Respublikoje pagal laikiną arba nuolatinį migracijos tarnybos leidimą ir gaunantis nuolatines oficialias pajamas. Banke pripažįstami tik tie laikini migracijos tarnybos leidimai, kurių galiojimo terminas yra ilgesnis už prašomos paskolos terminą;

 • asmuo, gaunantis nuolatines oficialias pajamas;

 • asmuo, kuris grąžinimo termino pabaigoje yra ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus;

Kliento vertinimas banke yra individualus ir išdėstytųjų reikalavimų atitikimas dar negarantuoja, kad kreditas bus suteiktas.

Būtiniausi dokumentai yra šie:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė) ir jo kopija (pateikiant pasą reikalinga paskutiniojo paso puslapio kopija, o jeigu pase nurodyta asmens registracijos vieta – ir šio puslapio kopija);

 • socialinio draudimo pažymėjimas ir jo kopija (pirmojo lapo bei lapo, kuriame nurodyta dabartinė asmens darbovietė ir per paskutiniuosius metus išmokėtas darbo užmokestis).

Jei socialinio draudimo pažymėjime nenurodytas per paskutiniuosius metus išmokėtas darbo užmokestis, reikalinga pažyma iš darbovietės apie paskutinių 3 mėnesių darbo užmokestį (kai kurie bankai reikalauja paskutinių 6 mėnesių).

Be to, bankai, kad būtų užtikrintas paskolos grąžinimas, gali pareikalauti ar patikrinti papildomai tokius dokumentus:

 • sutuoktinio laidavimą visai paskolos sumai bei terminui;

 • jei nėra sutuoktinio, tai gali laiduoti kitas bankui priimtinas fizinis ar juridinis asmuo visai paskolos sumai bei terminui;

 • asmuo, norintis gauti paskolą, turi turėti sąskaitą banke.

Vartotojiškosios paskolos sutartys yra dvejopos:

a) paskolos suteikimo sutartis (svarbiausias paskolos gavimo dokumentas);

b) laidavimo sutartis.

Paskolos suteikimo sutartis apibrėžia skolininko ir skolintojo įsipareigojimus, garantijas; nurodo apribojimus ir reikalavimus, kurių turi laikytis skolininkas; nustato veiksmus, kurie laikomi sutarties nevykdymu.

Sutartyje nurodoma:

 • paskolos vartotojas bei davėjas (bankas);

 • paskolos paskirtis;

 • paskolos suma, kurią bankas įsipareigoja suteikti;

 • nurodomas paskolos grąžinimo laikas ir grąžinimo sąlygos;

 • metinis palūkanų dydis (šis dydis atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatyme numatytą bendros kredito kainos metinę normą);

 • mokėjimo grafikas (nustatytą laiką mokamos nustatyto dydžio įmokos);

 • šalių teisės ir pareigos;

 • sutarties galiojimo bei nutraukimo sąlygos;

 • kiti teisiniai įsipareigojimai.

Prieš suteikiant paskolą (iki 5 metų) vartotojui, bankas, norėdamas užtikrinti paskolos grąžinimą, reikalauja, kad sandėryje dalyvautų trečias asmuo. Jo funkcija – užtikrinti paskolos grąžinimą tuo atveju, jei pagrindinis vartotojas negali ar nenori to padaryti. Todėl ir sudaroma laidavimo sutartis. Šia sutartimi laiduotojas įsipareigoja atsakyti kaip skolininkas visu savo turtu, jei paskolos vartotojas, už kurį laiduojama, neįvykdys visų, dalies arba netinkamai įvykdys prievoles pagal kredito sutartį, sudarytą banko ir skolininko. (2 – p.134-135)

4. BANKŲ SIŪLOMŲ VARTOJIMO KREDITŲ ANALIZĖ
4.1. DnB NORD bankas

DnB NORD bankas kreditus teikia pilnamečiams asmenims, kurie teisėtu pagrindu nuolat ar laikinai gyvena Lietuvos Respublikoje bei gauna pakankamas ir pastovias pajamas. Kreditai išduodami litais, eurais ar JAV doleriais

Kredito gavimo sąlygos:

 • Reikia atvykti į artimiausią DnB NORD banko skyrių.

 • Užpildyti paraišką kreditui gauti.

 • Reikia pateikti savo ir bendraskolio (jei turite) pasą ar asmens tapatybės korteles bei dokumentus apie turimus finansinius įsipareigojimus.

GREITIEJI VARTOJIMO KREDITAI

Pasirinkę DnB NORD banko greitąjį vartojimo kreditą, pinigai išmokami per 1 val. nuo dokumentų pateikimo banko vadybininkui (darbo dienomis iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.), kai kreditas teikiamas standartinėmis sąlygomis, kredito suma iki 40 000 Lt.);

 • minimali suma 1001 Lt , maksimali – 100 000 Lt

 • kredito terminas – nuo 3 mėn. iki 5 metų;

 • nereikia turto įkeitimo;

 • nereikia pateikti ataskaitos apie panaudotą kreditą;

 • galima grąžinti kreditą anksčiau termino be papildomų mokesčių;

 • galimybė apsidrausti – kliento visiško ir nuolatinio nedarbingumo, nelaimingo atsitikimo arba mirties atveju visą negrąžintą kredito dalį bankui grąžins draudimo bendrovė;

 • paėmus greitąjį vartojimo kreditą su draudimu bus pritaikyta 20 proc. mažesnė draudimo įmoka.

Visiems, imantiems banko vartojimo kreditą dovanojama:

mokėjimo kortelė VISA Classic arba MASTERCARD Standard su kredito limitu iki 40 000 Lt.;

programos ,,+100 draugų” nuolaidų kortelę, su kuria galima gauti iki 20 proc. nuolaidas banko partnerių parduotuvėse.

Greitųjų vartojimo kreditų suma priklauso nuo kredito gavėjo finansinių galimybių. Turi būti tenkinama sąlyga, kad gaunamos pajamos (pagrįstos bankui pateiktais dokumentais), atėmus kliento šeimos daromas ir būtinas daryti išlaidas, turi būti pakankamos sugrąžinti bankui prašomo kredito dydį bei sumokėti visus už kreditą nustatytus mokėjimus.

Kreditų palūkanos:

Kreditai išduodami su fiksuota metų palūkanų norma, t.y. palūkanos nekeičiamos iki kredito padengimo pabaigos.

Terminas

Litais

Eurais

JAV doleriais

Nuo 3 mėn. iki 5 metų

nuo 7,15 %

nuo 6,15 %

nuo 6,66 %

Kreditų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas:

Klientams, planuojantiems savo išlaidas ir norintiems kiekvieną mėnesį kredito ir palūkanų grąžinimui skirti vienodą pinigų sumą, geriausiai tiks anuitetų metodas (kas mėnesį mokama ta pati suma);

Klientams, norintiems kuo greičiau grąžinti kreditą ir kas mėnesį mokėti vis mažesnes palūkanas, pravers linijinis metodas (kreditas grąžinamas lygiomis dalimis, o palūkanos laikui bėgant mažėja). Grąžinant linijiniu metodu galima pasirinkti kredito ir palūkanų mokėjimo dieną (6, 16 arba 26 mėnesio dieną);

Kredito grąžinimas pradedamas ne vėliau kaip kitą kalendorinį mėnesį po kreditavimo sutarties pasirašymo dienos.

GREITIEJI VARTOJIMO KREDITAI SU DRAUDIMU

DnB NORD bankas siūlo ir greitąjį vartojimo kreditą su draudimu, kurį taip pat galima gauti per 1 valandą nuo dokumentų pateikimo banko vadybininkui. Tačiau šio draudimo minimali suma 1001 Lt , maksimali – 40 000 Lt. Kredito terminas, palūkanos bei kitos sąlygos tos pačios.

Jums paėmus greitojo vartojimo kreditą su draudimu bankas dovanoja:

mokėjimo kortelę VISA Classic arba MASTERCARD Standard su kredito limitu iki 40 000 Lt., netaikomas metinis sąskaitos aptarnavimo mokestis;

Draudimas:

Klientams, imantiems greitąjį vartojimo kreditą su draudimu, reikia apsidrausti draudimu ,,Saugi ateitis” UAB ,,PZU Lietuva gyvybės draudimas”, naudos gavėju nurodant banką.

4.2. S/E/B/ Vilniaus bankas

SEB Vilniaus banko vartojimo kreditą gali gauti kiekvienas asmuo, sulaukęs 18 metų amžiaus ir gaunantis nuolatines pajamas. Vartojimo kreditas suteikiamas greitai ir patogiai:

 • kreditas tą pačią dieną pervedamas į nurodytą sąskaitą Vilniaus banke;

 • nereikia įkeisti turto;

 • nereikia drausti gyvybės;

 • nereikia pateikti laidavimo sutarties. Ji pateikiama tik tada, jei kredito suma viršija 20 000 Lt, o vartotojas dar nėra nekilnojamojo turto savininkas.

 • Pageidaujama kredito suma litais (nuo 1000 iki 80 000 Lt)

 • Kredito laikotarpis mėnesiais (nuo 4 iki 60 mėn.)

 • Kiekvienam savo klientui bankas suranda ypatingą pasiūlymą.

SEB Vilniaus bankas kiekvienam savo klientui pritaiko nuolaidas palūkanoms, atsižvelgdamas į tai, kiek ir kokiomis šio banko paslaugomis vartotojas naudojasi.

Jei vartotojas sumanė įsigyti naują būstą, tačiau nepakanka pinigų pradinei įmokai, – bankas suteikia vartojimo kreditą, kurio lėšos pervedamos būsto pardavėjui, todėl už sumokėtas palūkanas jam bus taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Be to, tokiu atveju nebus taikomas kredito administravimo mokestis. Pasinaudoję vartojimo kreditu, galima padengti ir įsigyjamo būsto nuosavybės ir kitų teisinių dokumentų tvarkymo išlaidas.

Kredito grąžinimo tvarka:

Vartotojui reikės pasirūpinti, kad sąskaitoje SEB Vilniaus banke, į kurią pervedamas jo darbo užmokestis, kiekvieną mėnesį sutartyje nustatytą dieną būtų pakankamai lėšų palūkanoms sumokėti ir kredito daliai grąžinti.

Mokėjimo dieną iš kliento sąskaitos bankas nurašo vienodą kredito ir apskaičiuotų palūkanų sumą.

Kreditas pradedamas grąžinti kitą mėnesį, jį išmokėjus.

Palūkanos:

Metų palūkanos už vartojimo kreditą priklauso nuo kliento finansinių galimybių įvertinimo, vartojimo kredito valiutos, o svarbiausia – nuo to, kiek ir kokių paslaugų Jums teikia SEB Vilniaus bankas.

Reikalingi dokumentai:

Norėdami gauti būsto ar vartojimo kreditą, būtina pateikti šiuos savo ir sutuoktinio dokumentus:

kredito paraišką;

asmens tapatybę liudijančius dokumentus – pasus arba asmens tapatybės korteles;

valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus;

sutikimus dėl duomenų gavimo apie kliento pajamas iš SODROS duomenų bazės;

pažymų apie darbo užmokestį pateikti nereikia, jei:

Kliento duomenys apie pajamas gauti iš SODROS duomenų bazės atitiks Jūsų šiuo metu gaunamą darbo užmokestį;

atlyginimas pervedamas į sąskaitą SEB Vilniaus banke ne mažiau kaip 6 mėnesius

kitais atvejais reikės pateikti pajamas liudijančius dokumentus:

darbdavių pažymas (firminiuose darbdavių blankuose, pasirašytas įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko bei patvirtintas antspaudu) apie paskutinių 12 mėnesių darbo užmokesčius;

jei klientas – individualios įmonės savininkas, – pajamų deklaraciją, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos;

jei dalį pajamų gaunamos pagal autorines sutartis, – reikės pateikti šias autorines sutartis;

kitus dokumentus ar pažymas;

Atsižvelgdamas į kiekvieną situaciją, bankas, priimdamas sprendimą, gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

4.3. AB bankas SNORAS

KLASIKINĖ VARTOJAMOJI PASKOLA

Ši paskola leis tiksliai planuoti savo ateities biudžetą ir be papildomų rūpesčių ją sugrąžinti, nes kiekvieną mėnesį paskolos grąžinimui ir palūkanų mokėjimui reikės skirti vienodą pinigų sumą.

Klasikinės vartojamosios paskolos suma gali siekti iki 100 000 litų. Tačiau šios paskolos suma priklauso nuo asmens ar bendrų šeimos pajamų ir jau turimų finansinių įsipareigojimų

Norėdami mokėti mažesnes paskolos grąžinimo įmokas, galima rinktis ilgesnį paskolos grąžinimo terminą – iki 5 metų.

Be jokio papildomo mokesčio paskolą ar jos dalį galėsite sugrąžinti anksčiau numatyto termino.

Imdami paskolą, neprivalėsite pateikti darbo užmokesčio pažymos iš darbovietės.(Pažymų apie darbo užmokestį pateikti nereikia, jei informacija apie jį pasiekiama per Valstybinio socialinio draudimo duomenų bazę)

Nereikia įkeisti turto.

Bankas nereikalauja jokių kliento išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Paskolos palūkanos ir kiti mokesčiai:

Banko SNORAS vartojamųjų paskolų palūkanos nuo 6 proc.

Jų dydis priklauso nuo laikotarpio, kuriam skolinatės ir paskolos valiutos.

Be to, suteikiama galimybė pasinaudoti 1 proc. palūkanų nuolaida, jei į savo sąskaitą banke SNORAS pervedate atlyginimą ar kitas pajamas (ne mažiau 1000 Lt per mėnesį). Visą paskolos laikotarpį palūkanų norma išliks pastovi.

Be to, sudarę sutartį dėl vartojamosios paskolos iki š.m. rugsėjo 30 d., turėsite galimybę laimėti vieną iš trijų kelionių dviems į „Ferrari Challenge” lenktynes Italijoje!

Paskolos grąžinimo tvarka:

Grąžinti Klasikinę vartojamąją paskolą paprasta – kiekvieną mėnesį paskolai grąžinti ir palūkanoms sumokėti biudžete paskirsite vienodą pinigų sumą. Ją kiekvieno mėnesio atsiskaitymo dieną nuo kliento sąskaitos banke SNORAS nurašys pats bankas. Artėjant atsiskaitymo dienai klientui tik beliks įsitikinti, kad tą dieną sąskaitoje pakaks lėšų kasmėnesinei įmokai.

Vartojamoji paskola pradedama grąžinti kitą mėnesį po jos išmokėjimo.

Paskola suteikiama asmenims nuo 18 metų, Lietuvos Respublikos piliečiams ar turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje bei gaunantiems nuolatines pajamas.

Reikalingi dokumenta:i

 • Paraiška paskolai gauti.

 • Pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvoje.

 • Finansinių įsipareigojimų mokėjimo planų kopijos.

 • Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma.

 • Jeigu klientas susituokęs (-usi), į banką turi atvykti abu sutuoktiniai ir pateikti nurodytus dokumentus.

LANKSČIOJI VARTOJAMOJI PASKOLA

Lanksčioji vartojamoji paskola leidžia skolintis pagal individualius kliento poreikius – tiek, kiek jam tuo metu reikia ir tada, kada reikia, o palūkanas mokėti tik už tą paskolos dalį, kuria realiai naudojasi.

Vartojamosios paskolos suma priklauso nuo asmens ar bendrų šeimos pajamų ir jau turimų finansinių įsipareigojimų. Lanksčiosios vartojamosios paskolos suma gali siekti iki 40 000 litų. (Klientui pageidaujant, išimties tvarka gali būti suteikta didesnė paskolos suma.)

Suteikiama galimybė sutaupyti dar daugiau, kadangi palūkanas reikės mokėti tik už tą paskolos dalį, kuria realiai tuo laikotarpiu naudojotės.

Norint mokėti mažesnes paskolos grąžinimo įmokas, galima rinktis ilgesnį paskolos grąžinimo terminą – iki 5 metų.

Esant reikalui, suteikiamas iki 2 metų trukmės “paskolos grąžinimo atostogas”, t.y. dviems metams atidedamas paskolos grąžinimas.(Taikoma iki 5 000 litų dydžio paskoloms, kurių terminas neviršija 2 metų.)

Be jokio papildomo mokesčio paskolą ar jos dalį galima sugrąžinti anksčiau numatyto termino.

Imdami paskolą, neprivaloma pateikti darbo užmokesčio pažymos iš darbovietės.( Pažymų apie darbo užmokestį pateikti nereikia, jei informacija apie jį pasiekiama per Valstybinę socialinio draudimo duomenų bazę.)

Nereikia įkeisti turto.

Bankas nereikalauja jokių Jūsų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Paskolos palūkanos ir kiti mokesčia:i

Lanksčiosios vartojamosios paskolos palūkanos nuo 6,3 proc.

Jų dydis priklauso nuo paskolos sumos bei valiutos, o taip pat kinta, keičiantis panaudotos paskolos daliai.

Be to, galima pasinaudoti 1 proc. palūkanų nuolaida, jei panaudojate visą paskolos sumą ir į savo sąskaitą banke SNORAS pervedate atlyginimą ar kitas pajamas (ne mažiau 1000 Lt per mėnesį).

Be to, sudarę sutartį dėl vartojamosios paskolos iki š.m. rugsėjo 30 d., turėsite galimybę laimėti vieną iš trijų kelionių dviems į „Ferrari Challenge” lenktynes Italijoje!

Paskolos grąžinimo tvarka.

Paėmę Lanksčiąją vartojamąją paskolą, palūkanos mokamos tik nuo panaudotos paskolos dalies, todėl grąžintina paskolos ir susikaupusių palūkanų suma kiekvieną mėnesį bus vis kitokia. Atsiskaitymo dieną bankas siūlo pasitikslinti savo įmokos dydį per sistemą “Bankas internetu+”, paskambinus nemokamu telefonu 8 800 27 272 (tam reikės pasakyti savo mokėjimo kortelės slaptažodį) arba bet kuriame banko padalinyje. Kiekvieno mėnesio atsiskaitymo dieną bankas nurašys tą mėnesį grąžintinos paskolos dalį bei sukauptas palūkanas.

Paskola suteikiama asmenims nuo 18 metų, Lietuvos Respublikos piliečiams ar turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje bei gaunantiems nuolatines pajamas.

Reikalingi dokumentai:

 • Paraiška paskolai gauti.

 • Pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvoje.

 • Finansinių įsipareigojimų mokėjimo planų kopijos.

 • Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma.

 • Jeigu klientas susituokęs (-usi), į banką turi atvykti abu sutuoktiniai ir pateikti nurodytus dokumentus.

VARTOJAMOJI PASKOLA UŽ UŽSTATĄ

Pasiėmę paskolą klientas turės galimybę:

 • įsigyti vertingą pirkinį – automobilį, sodybą, žemės sklypą;

 • investuoti į akcijas;

 • sumokėti pradinę įmoką už būsto paskolą, susiremontuoti būstą;

 • sumokėti už studijas, medicinos ar kitas paslaugas.

Pagrindiniai privalumai:

 • ilgas paskolos grąžinimo laikotarpis;

 • atskirais atvejais, kai paskolos terminas – iki 5 metų, kreditą galima grąžinti termino gale;

 • paskolos grąžinimą galima atidėti 2 metams;

 • lanksti finansavimo sistema – paskola išduodama klientams ir neturintiems pastovių pajamų.

Reikalingi dokumentai:

 • paraiška-anketa paskolai gauti;

 • pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvoje;

 • finansinių įsipareigojimų mokėjimo planų kopijos;

 • praėjusių metų pajamų ir turto deklaracija (jei deklaravote ar privalėjote deklaruoti);

 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį;

 • jei SoDros duomenų bazėje nėra informacijos apie kliento gaunamas pajamas arba jei atlyginimas buvo padidintas neseniai ir SoDros duomenys neatspindi atlyginimo padidėjimo, – pažyma iš darbovietės (turi būti pateikta ant įmonės firminio blanko), kurioje turi būti nurodyta: vardas, pavardė, pareigos, įsidarbinimo esamoje darbovietėje data, darbo sutarties terminas, per paskutinius 6 mėnesius priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis;

 • jeigu klientas susituokęs (-usi), į banką turi atvykti abu sutuoktiniai ir pateikti aukščiau nurodytus dokumentus;

 • siūlomo įkeisti nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita.

Įkainiai:

 

Klientams, turintiems pastovias pajamas

Klientams, neturintiems pastovių pajamų

Dokumentų nagrinėjimo ir klausimo svarstymo mokestis

100 Lt

200 Lt

Paskolos administravimo mokestis

0,5% (min. 200 Lt) nuo paskolos sumos

0,5% (min. 300 Lt) nuo paskolos sumos

Paskolos sutarties sąlygų keitimo mokestis

0,25% (min. 200 Lt) nuo paskolos sumos

0,25% (min. 300 Lt) nuo paskolos sumos

Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau termino

0,5% nuo anksčiau termino grąžinamos paskolos sumos

0,5% nuo anksčiau termino grąžinamos paskolos sumos

Klientui suteikiama galimybė pasirinkti palūkanų rūšį:

kintamas palūkanas, kurios susideda iš 6 arba 12 mėnesių EUR/USD LIBOR ir banko maržos. Palūkanų norma nustatoma pasirašant kredito sutartį, o vėliau perskaičiuojama kas 6 arba 12 mėnesių;

fiksuotas palūkanas, kurios nustatomos 5 m. terminui. Pasibaigus šiam terminui, palūkanų norma peržiūrima ir nustatoma iš naujo.

VARTOJAMOJI PASKOLA STUDENTAMS

Paskola suteikiama antro ir aukštesnių kursų studentams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;

Paskolos suma:

iki 10 000 Lt.

Paskolos grąžinimas:

terminas – iki 10 metų nuo paskolos išdavimo grąžinant paskolą dalimis kas mėnesį;

praėjus vieneriems metams po studijų pabaigos, bet ne vėliau kaip 5 metai nuo paskolos gavimo;

palūkanos mokamos kas mėnesį nuo paskolos suteikimo dienos.

Reikalingi dokumentai:

 • paraiška-anketa paskolai gauti (paraišką turi pateikti ir laiduotojas (jei yra), o jose privalo pasirašyti ir sutuoktiniai);

 • pasas arba asmens tapatybės kortelė (savo ir sutuoktinio (jei yra) bei laiduotojo (ir jo sutuoktinio, jei yra);

 • aukštosios mokyklos pažyma, kurioje turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, studijų grupė ir kursas;

 • socialinio draudimo pažymėjimas (savo, sutuoktinio (jei yra), laiduotojo (jo sutuoktinio, jei yra);

 • pažyma iš darbovietės (turi būti pateikta ant įmonės firminio blanko), kurioje turi būti nurodyta: Jūsų vardas, pavardė, pareigos, nuo kada dirbate šioje darbovietėje, darbo sutarties terminas, per paskutinius 6 mėnesius priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis (savo, sutuoktinio (jei yra), laiduotojo, sutuoktinio (jei yra);

 • paskolų sutarčių kopijos, jei yra kitų paskolų bankuose ar išperkamosios nuomos bendrovėse (savo ir sutuoktinio, laiduotojo ir jo sutuoktinio);

 • gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma, jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos registracijos ar pateikia asmens tapatybės kortelę.

Įkainiai:

Mokestis už klausimo dėl paskolos suteikimo svarstymą

50 Lt (mokestis mokamas prieš pateikiant svarstyti klausimą dėl paskolos suteikimo)

Paskolos administravimo mokestis

0,5% nuo paskolos sumos, ne mažiau kaip 50 Lt

Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau termino

0,5% (skaičiuojamas nuo anksčiau grąžinamos paskolos ar jos dalies sumos)

Metinė paskolos palūkanų norma – kintama, 1 metų LIBOREUR + banko marža

4.4. AB Šiaulių bankas

Vartojimo kreditas suteikiamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams arba asmenims, turintiems Migracijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

 • Asmenims, vyresniems negu 18 metų.

 • Asmenims, gaunantiems pastovias pajamas.

Kredito valiuta ir suma:

 • Vartojimo kreditas suteikiamas litais arba eurais.

 • Minimali vartojimo kredito suma – 1 000 Lt arba ekvivalentu eurais.

 • Maksimali vartojimo kredito suma – 50 000 Lt arba ekvivalentu eurais.

 • Kredito dydis ir terminas priklauso nuo Jūsų (šeimos) pastovių pajamų.

Kredito terminas:

Vartojimo kredito laikotarpis – nuo 3 mėn. iki 84 mėn., t. y. 7 metų.

Vartojimo kreditas pradedamas grąžinti po mėnesio nuo sutarties pasirašymo.

Palūkanos

Suma

Metinės palūkanos

daugiau kaip 7 000 Lt

7,9 %

iki 7 000 Lt

9,9 %

Jeigu klientas naudojasi kitomis banko paslaugomis – turi mokėjimo kortelę, naudojasi banko paslaugų internetu sistema SB linija, tiesioginio debeto paslauga ir kt. – gali sutaupyti ir už vartojimo kreditą mokėti 1% mažesnes palūkanas.

Administravimo mokestis

Suma

Mokestis

Iki 7 000 Lt

50 Lt

daugiau kaip 7 000 Lt

100 Lt

Norint pasiimti vartojimo kreditą:

 • Nereikės įkeisti turto.

 • Nebūtina apsidrausti gyvybę.

 • Vartojimo kreditą galėsite grąžinti anksčiau nustatyto termino.

 • Nedidelės papildomos išlaidos (mokesčiai).

 • Galėsite pasirinkti mėnesio dieną, kurią mokėsite kredito įmokas.

 • Kredito grąžinimo įmokos kas mėnesį bus nurašomos nuo Jūsų banko sąskaitos.

Norėdami gauti vartojimo kreditą, pateikite šiuos dokumentus:

 • Paraišką.

 • Savo ir sutuoktinio(-ės) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

 • Savo ir sutuoktinio(-ės) finansinių įsipareigojimų fiziniams ir juridiniams asmenims sutarčių kopijas (kredito, lizingo, draudimo sutartis, sutartis apie alimentų išmokas ir kt.).

IŠVADOS

1. Remiantis autorių nuomone galima teigti, jog:

 • svarbiausias vartojimo kreditų požymis – trumpalaikiškumas;

 • visos vartojimo paskolos yra periodiško mokėjimo;

 • kreditą galima imti norint tenkinti neatidėliotinus poreikius (gydymo, mokslo, kapitalinio remonto išlaidoms padengti, būtiniems įrenginiams įsigyti ir pan.).

2. Išanalizavus mokslinę literatūrą galima išskirti šiuos vartojimo kredito privalumus: galimybė įsigyti tuoj pat; lankstumas; lėšos netikėtiems atvejams; kliento charakteristika, bei trūkumus: per didelės išlaidos; perkama atsitiktinai; didesnė kaina.

3. Mokslinėje literatūroje autoriai nurodo šiuos pagrindinius bendrus reikalavimus asmenims norintiems gauti vartojimo kreditą:

 • asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, Lietuvos Respublikos pilietis arba turintis leidimą gyventi Lietuvoje;

 • turi gauti nuolatines oficialias pajamas;

 • asmuo, termino grąžinimo pabaigoje, turi būti ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus.

4. Atlikus DnB NORD, S/E/B Vilniaus, AB SNORAS bei AB Šiaulių bankų analizę galima teigti, jog klientams, norintiems gauti vartojimo kreditą keliami panašūs reikalavimai, t.y. asmuo turi būti tinkamo amžiaus gyvenantis Lietuvos Respublikoje bei gaunantis nuolatines oficialias pajamas. Tačiau galima išskirti ir kai kuriuos skirtumus:

 • laikotarpis (DnB NORD banke nuo 3 mėn iki 5 metų; S/E/B Vilniaus banke nuo 4 mėn iki 5 metų; AB SNORAS iki 5 metų; AB Šiaulių banke nuo 3 mėn. iki 84 mėn., t. y. 7 metų );

 • suma (DnB NORD banke nuo 1001 Lt iki 100 000 Lt; S/E/B Vilniaus banke nuo 1000 Lt iki 80 000 Lt; AB SNORAS iki 100 000 Lt; AB Šiaulių banke nuo 1000 Lt iki 50 000 Lt );

 • palūkanos (Lt) (DnB NORD banke nuo 7,15%; AB SNORAS nuo 6%; AB Šiaulių banke nuo 6,9%; S/E/B Vilniaus banke konkreti suma nenurodyta, nes metų palūkanos priklauso ne tik nuo kliento finansinių galimybių įvertinimo, vartojimo kredito valiutos, bet ir nuo to, kiek ir kokių paslaugų klientui suteikia SEB Vilniaus bankas).

LITERATŪRA

 1. Bakštys Albertas. Finansų matematika / Albertas Bakštys . – Šiauliai,1998. – 155 p

 2. Buckiūnienė Olga. Ūkio subjektų finansai / Olga Buckiūnienė . – Vilnius, – 213p

 3. Gaidienė Zina. Finansų valdymas / Zina Gaidienė. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 1998. – II pat. ir papild. leidimas.– 125p

 4. Martinkus Bronius. Ekonomikos pagrindai / Bronius Martinkus, Vytautas Žilinskas. – Kaunas, Technologija, – 790p

 5. DnB NORD bankas. www.nordlb.lt (2007 – 09 – 06)

 6. S/E/B/ Vilniaus bankas.www.seb.lt (2007 – 09 – 06)

 7. AB bankas SNORAS. www.snoras.com (2007 -09-06)

 8. AB Šiaulių bankas. www.sb.lt ( 2007 – 09 – 06)