Svarbiausias kriterijus būsto kreditui gauti – pajamos

Po COVID-19 gyventojams vėl pradėjus domėtis būsto kreditavimu, „Luminor” bankas primena, kokios yra pagrindinės sąlygos siekiant gauti kreditą būstui įsigyti. Svarbiausi kriterijai siekiantiems gauti kreditą yra pajamų lygis ir atsakinga skolinimosi istorija, o vienkartiniai greitieji kreditai ar kliento išlaidos loterijos bilietams įtakos banko sprendimui dėl kreditavimo suteikimo nedaro.  

Kreipimasis dėl būsto kredito – ką bankas nori žinoti apie klientą?

Kliento gebėjimas gerai tvarkytis su pasiimtu kreditu yra naudingas ir bankui, ir pačiam klientui. Todėl, prieš suteikiant kreditą, bankas turi išsiaiškinti kliento galimybes jį grąžinti, tik tada bus galima suteikti finansavimą geriausiomis sąlygomis. „Luminor“ banko Klientų konsultavimo centrų vadovė Baltijos šalims Giedrė Blazgienė kalba apie tai, kokia informacija yra svarbi bankui ir kaip vertinamas kliento kreditingumas.

Kokie duomenys yra svarbūs bankui?

Bankui svarbiausia informacija yra kliento pajamos, išlaidos, finansiniai įsipareigojimai ir ankstesnių mokėjimų istorija. Kad procesas būtų paprastesnis, bankas, asmeniui pateikus paraišką kreditui gauti, gauna dalį informacijos iš registrų. Taip pat bankas paprastai nori žinoti ir asmens šeiminę padėtį, išlaikytinių skaičių, išsilavinimą ir darbo santykius.

Tvarumas yra svarbus kriterijus vertinant kliento pajamas, o tai reiškia, kad bankas atidžiai vertina pajamų šaltinio stabilumą. Bankui svarbu, kad klientas gerai tvarkytųsi su paimtais kreditais, taip pat vertinamas kliento darbo pobūdis ir tai, kaip lengva ar sudėtinga rasti darbą šioje srityje. Bankui taip pat reikia informacijos apie kliento darbo sutartį ir darbo stažą.

Norint suskaičiuoti kredito sumą klientui, svarbu, kad žmogus paraiškoje nurodytų visus oficialius pajamų šaltinius. Tai apima, pavyzdžiui, tėvystės pašalpą, nuomos pajamas ir dividendus. Jei klientas gauna pajamų iš jo valdomos įmonės, bankas taip pat gali paprašyti papildomos informacijos apie įmonę.

Taip pat bankas atsižvelgia ir į turimą kliento turtą ir neviršydamas teisės aktais nustatytų reikalavimų, kokią dalį įsigyjamo turto kredito gavėjas turėtų apmokėti nuosavomis lėšomis, bankas gali padidinti savo finansuojamą dalį, jei yra įkeičiamas papildomas turtas.

Kur bankas gali gauti informacijos apie asmens finansinę elgseną?

Tais atvejais kai kliento pajamos nėra prieinamos oficialiuose registruose, bankas atlieka tvarių pajamų vertinimą vadovaudamasis kliento sąskaitos išrašu bei kitais pajamas pagrindžiančiais dokumentais. Tada yra vertinama, kiek klientui lieka lėšų po to, kai jis įvykdo visus prisiimtus įsipareigojimus. Sąskaitos išrašas taip pat atskleidžia ir galimus mokėjimo sunkumus bei parodo rizikos lygį, tokiu atveju bankas gali paprašyti sąskaitos išrašo už ilgesnį periodą.

Kredito mokėjimui klientas gali išleisti iki 40 procentų pajamų per mėnesį, todėl svarbu, kad žmogus turėtų santaupų, kurias galėtų naudoti, jeigu pakliūtų į sunkesnes situacijas. Bankas teikia klientams informaciją apie santaupų svarbą prieš jam pasiimant kreditą, kad žmogus deramai apsvarstytų bet kokią riziką. Tokiu būdu galima užtikrinti, kad klientas nepateks į bėdą net ir pasikeitus ekonominei situacijai, pakilus palūkanoms ar žmogui praradus darbą.

Informacijos tikslumas patvirtinamas oficialiais registrais

Visa surinkta informacija apie klientą turi būti patvirtinta, o vienas iš būdų tai padaryti yra patikrinti naudojant įvairius registrus. Norint įrodyti pajamas, iš Mokesčių inspekcijos dažnai prašoma pažymos, kuria remiantis galima patvirtinti pajamų dydį. Finansinė drausmė tikrinama remiantis kreditų biuro duomenimis, kurie nurodo ankstesnes kliento skolas ir jų apmokėjimą.

Bankas nesidomi pirkiniais ir kita asmenine informacija

Plačiai paplitęs mitas, kad bankas vertins, jei kliento sąskaitos išraše matysis apsilankymas kazino, loterijos bilietų pirkimas ar didelė baro sąskaita naktiniame klube, tačiau iš tikrųjų bankas pastebi tik kraštutinius elgesio modelius. Bankas nėra kontrolės įstaiga, o asmeniniai pirkimai bankui paprastai nėra įdomūs. Tačiau bankas gali užduoti klientui papildomus klausimus, jei sąskaitos išraše matosi neigiamo elgesio apraiškų, pavyzdžiui, reguliarūs apsilankymai kazino ir didelės išlaidos lošimams, nes tai gali reikšti aplaidų finansinį elgesį.

Kitas pavojaus ženklas yra pasikartojantys greitieji kreditai, kurie dažnai imami esamiems įsiskolinimams padengti. Bankas gali paprašyti kliento paaiškinimo, kodėl paimtas greitasis kreditas, tačiau bankas supranta, kad kai kuriais atvejais toks kreditas žmogui galėjo būti geriausias įmanomas sprendimas. Vienkartinis ir tvarkingai mokamas greitasis kreditas neturi neigiamos įtakos kliento kreditingumui. Tačiau dažnai imami greitieji kreditai ar buvusios skolos rodo, kad klientas gali nesugebėti mokėti naujos paskolos.

Klientų elgesys leidžia susidaryti vaizdą apie situaciją paskolų rinkoje

Siekdamas suteikti klientams geriausius įmanomus patarimus, bankas taip pat turi žinoti apie dabartinę klientų finansinę būklę ir ateities perspektyvas. Todėl yra įvertinamas ir kontekstas – vartotojų pasitikėjimo rodikliai, ekonominė situacija šalyje ir ūkio augimo perspektyvos.  

Siekdamas įvertinti situaciją ir prognozuoti klientų elgseną, bankas remiasi centrinio banko, kitų finansų institucijų, Europos centrinio banko informacija. Remiantis statistika, galima sudaryti įvairius modelius ir įvertinti tuos klientus, kurie turi ar gali turėti problemų dėl kreditų.  Kuo išsamesni, konkretesni kreditingumo vertinimo kriterijai, tuo mažesnė rizika skolinant tiek klientui, tiek bankui.