Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/vhosts/paskolos-internetu.eu/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/waf/bootstrap.php) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/paskolos-internetu.eu/:/tmp/) in /www/wwwroot/paskolos-internetu.eu/wordfence-waf.php on line 4
„Citadele“ banko teikiamų paskolų užtikrinimas juridiniams asmenims

„Citadele“ banko teikiamų paskolų užtikrinimas juridiniams asmenims

Paskola (kreditas) – tai tam tikra pinigų suma, kurią finansinė institucija skolina fiziniam ar juridiniam asmeniui ir numato sąlygas, susijusias su jos vartojimu ir grąžinimu.

Paskolos – yra sutarties rūšis, kurią pasirašius viena sutarties šalis (paskolos teikėjas) perduoda pinigus ar vartojamuosius daiktus kitai sutarties šaliai (paskolos gavėjui). Paskolos sutartimi paskolos teikėjas perduoda paskolos gavėjui pinigus arba kitus vartojamuosius daiktus. O tuo metu paskolos gavėjas sutinka, įsipareigoja grąžinti paskolos gavėjui tokią pinigų sumą, kokią jis paskolino ir sumokėti sutartas palūkanas (jeigu paskolos gavėjas negrąžino nustatytos pinigų sumos per susitartą laiko tarpą tai paskolos gavėjas moka ir sutartus delspinigius už kiekvieną dieną ar mėnesį). Paskolų sutartis pripažįstama pasirašyta nuo to laiko kai pinigai arba daiktai perduodami iš paskolos teikėjo paskolos gavėjui.

Siekdami apsisaugoti nuo galimos kredito rizikos bankai reikalauja užtikrinimo priemonių garantuojančių kredito grąžinimą.

Kreditai gali būti užtikrinami nekilnojamojo daikto hipoteka, kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimu, laidavimu, garantija, draudimu ir kitais užtikrinimo būdais. Sandoriui užtikrinti gali būti pasinaudota vienu iš šių būdų arba keliais iškart (pavyzdžiui, laidavimo užtikrinimas įkeitimu).

Šios priemonės garantuoja, kad skolininko nemokumo atveju už jį prievolę įvykdys laiduotojas arba garantas, arba skola bus grąžinta pardavus įkeistą turtą.

AB „Citadele”

AB „Citadele” bankas Lietuvoje priklauso naujojo Latvijoje įsteigto „Citadele“ banko grupei. AB „Citadele“ banko Lietuvoje vienintelis akcininkas – Latvijos AS „Citadele banką“. Latvijos AS „Citadele banka“ akcininkai yra Latvijos valstybė (75% akcijų) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (25% akcijų).

2010 m. rugpjūčio 26 d. AB „Parex“ bankas įstatymų nustatyta tvarka pakeitė pavadinimą į AB „Citadele“ bankas. Banko pavadinimas pakeistas todėl, kad atitinkamai pakeistas vienintelio šio banko akcininko – banko Latvijoje pavadinimas. AB „Citadele“ bankas įstatymų nustatyta tvarka perėmė visas AB „Parex“ banko teises ir pareigas.

AB „Citadele“ bankas ir jo dukterinė įmonė UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ teikia Lietuvos Respublikos bankų įstatyme nustatytas licencines finansines paslaugas ir nelicencines finansines paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme: priima indėlius ir kitas gražintinas lėšas iš neprofesionalių rinkos dalyvių, vykdo skolinimą, pinigų pervedimus, finansine nuoma (lizingas), išleidžia mokėjimo korteles ir atlieka operacijas su jomis, teikia finansinius laidavimus ir finansines garantijas, sudaro sandorius savo ar klientu sąskaita dėl pinigų rinkos priemonių, atlieka valiutos pirkimo – pardavimo bei valiutos keitimo operacijas, nuomoja seifų kameras, teikia konsultacijas kredito teikimo ir mokėjimo klausimais bei atlieka kitas paslaugas.

Lietuvoje „Citadele” banko grupei atstovauja AB „Citadele” bankas kartu su dukterine bendrove UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ bei UAB „Citadele investicijų valdymas“. AB „Citadele” banko padalinių tinklą Lietuvoje sudaro 9 klientų aptarnavimo skyriai ir Privačiosios bankininkystės padalinys.

Naujojo AS „Citadele banką” grupės sudėtyje veikia padaliniai 12 šalių – Latvijoje, Lietuvoje (AB „Citadele” bankas), Estijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Kazachstane, Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje ir Azerbaidžane.

AS „Citadele banką“ grupė visose šalyse, kuriose planuoja savo veiklą, įgyvendins bendrą produktų kūrimo ir plėtros bei klientų aptarnavimo strategiją ir siūlys klientams aukščiausios kokybės paslaugas. Pažymėtina, kad „Citadele“ bankas taip pat tęs bendradarbiavimą su „American Express“ ir liks išskirtinis „American Express“ partneris Latvijoje ir Lietuvoje, turintis teisę leisti ir aptarnauti kreditines „American Express“ korteles.

Paskolos juridiniams asmenims

1. Verslo kreditai

Trumpalaikis kreditas – suteikiamas iki 2 metų laikotarpio apyvartinėms lėšoms papildyti. Trumpalaikiai kreditai gali būti teikiami litais, eurais ir JAV doleriais. Minimali kredito suma – 15 000 litų arba ekvivalentu eurais bei JAV doleriais.

Ilgalaikis kreditas – suteikiamas virš 1 metų laikotarpiui verslui plėtoti, investiciniams projektams finansuoti. Ilgalaikiai kreditai teikiami litais, eurais ir JAV doleriais. Minimali kredito suma – 20 000 litų arba ekvivalentu eurais bei JAV doleriais;

Kredito grąžinimo užtikrinimo priemonės

Kredito grąžinimui užtikrinti įkeičiamas nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas. Taip pat galima įkeisti atsargas (apyvartinį turtą), lėšas banko sąskaitose (indėlius), vertybinius popierius, pateikti trečiųjų asmenų garantijas ir laidavimus.

Kredito sumą

Suteikiamas kreditas negali viršyti 70 proc. įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės ir 50 proc. įkeičiamo kilnojamojo turto vertės (išskyrus indėlius, kai suteikiamas kreditas gali būti iki 100 proc. įkeičiamų indėlių sumos). Kredito ir užstato santykis priklauso nuo įkeičiamo turto tipo bei likvidumo.

Kredito grąžinamas ir mokamos palūkanos

Trumpalaikiai kreditai grąžinami lygiomis arba skirtingų dydžių dalimis, arba vienu mokėjimu – kredito laikotarpio pabaigoje kredito sutartyje numatytais terminais.

Ilgalaikiai kreditai grąžinami lygiomis arba skirtingų dydžių dalimis kas mėnesį, arba kas ketvirtį. Gali būti nustatytas iki 12 mėn. kredito grąžinimo atidėjimas nuo kredito išdavimo arba investicinio projekto įgyvendinimo datos.

Kreditams gali būti taikomos fiksuotos arba kintamos palūkanos. Palūkanos už kreditą mokamos kiekvieno kalendorinio mėnesio sutartą dieną.

2. Valstybės remiami maži kreditai mažoms ir vidutinėms įmonėms

Mažų paskolų teikimas smulkiajam verslui yra viena iš priemonių, numatytų LR Ūkio ministerijos parengtame Ekonomikos skatinimo plane. Ja siekiama suaktyvinti kreditinių išteklių rinką Lietuvoje ir taip efektyviai panaudoti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, skiriamas verslo finansavimui skatinti.

Valstybės remiamų mažų kreditų paskirtis

 • Investiciniams projektams finansuoti.
 • Apyvartinėms lėšoms.

Investicinio kredito atveju kreditai bus teikiami projektams, kurių tikslas yra vienas arba keli iš žemiau išvardintų:

 • investicijos į juridinio asmens eksporto skatinimo veiklą;
 • investicijos į inovacijų kūrimą ir diegimą;
 • investicijos į gamybos ir teikiamų paslaugų plėtrą;
 • investicijos į ilgalaikį turtą (įrengimus ir gamybines patalpas).

Kredito apyvartinėms lėšoms atveju bankas teiks trumpalaikį kreditavimą, jei po tokio finansavimo bus plečiama įmonės veikla, didinamas jos konkurencingumas.

Mažų kreditų lėšos negali būti naudojamos paskolos gavėjo turimiems finansiniams įsipareigojimams bankams ar kitoms finansų įstaigoms padengti.

Kredito dydis

Maži kreditai teikiami iki 350 tūkst. litų. Vienam paskolos gavėjui gali būti suteiktas ne daugiau kaip vienas mažas kreditas 12 mėn. laikotarpiu.

Kredito palūkanų norma, valiuta ir laikotarpis

Jeigu kredito gavėjo vykdomo projekto vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse AB „Citadele” bankas taikys kintamą 3 mėn. VILIBOR+0,48 proc. dydžio palūkanų normą, jeigu kredito gavėjas projektą vykdo kitose savivaldybėse – 3 mėn. VILIBOR-0,52 proc. dydžio palūkanų normą.

AB „Citadele” bankas už suteikiamą mažą kreditą taikys 999 Lt kredito sutarties ir kitų dokumentų sudarymo mokestį. Jokių kitų mokesčių bankas netaikys.

Kreditai teikiami tik litais.

AB „Citadele” bankas investiciniams projektams teikia kreditus iki 5-erių metų laikotarpiui bei kreditus apyvartinėms lėšoms papildyti – iki 2-jų metų laikotarpiui.

Kredito grąžinimo būdai

Mažas kreditas gali būti išduotas tik kredito su konkrečiu grąžinimo grafiku forma. Kreditai gali būti grąžinami lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį ar pagal individualų grąžinimo grafiką.

3. Kreditai iš Atviro kreditų fondo

Atviras kreditų fondas – tai INVEGOS fondo, įsteigto 2009-04-07 Finansavimo sutartimi, finansinės inžinerijos priemonė.

Kreditų suteikimo sąlygos

 • Kreditų gavėjai – Lietuvos teritorijoje veikiančios Lietuvoje įregistruotos įmonės, atitinkančios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės apibrėžimą bei visi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, kuriems gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis pagalba.
 • Kreditai suteikiami litais, arba eurais.
 • Kreditas gali būti skirtas investicijoms ir/ar apyvartiniam kapitalui finansuoti, jei po tokio finansavimo plečiama įmonės veikla, didinamas jos konkurencingumas.
 • Kredito lėšos negali būti naudojamos įmonės, prašančios kreditą, ar kito verslo subjekto turimiems finansiniams įsipareigojimams bankams ar kitiems ūkio subjektams padengti, t.y. refinansuoti finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms ar kitiems ūkio subjektams.
 • Maksimalus kredito grąžinimo terminas – 6 metai.
 • Per 12 mėnesių laikotarpį vienai įmonei ar SVV subjektui gali būti suteikiami ne daugiau kaip du kreditai iš AKF.
 • Kredito palūkanos kintamos:

Skolinant litais: 3 mėn. VILIBOR+3,10 procento, bet ne daugiau 10,00 proc. ir ne mažiau 5,00 proc.;

Skolinant EUR: 3 mėn. EURIBOR+3,10 procento, bet ne daugiau 6,00 proc. ir ne mažiau 4,00 proc.

 • Kreditas gali būti išduotas tik kredito su konkrečiu grąžinimo grafiku forma.
 • Kreditai gali būti grąžinami lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį ar pagal individualų grąžinimo grafiką, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ne mažiau kaip 25% kredito turi būti grąžinta per 24 mėnesius nuo kredito sutarties sudarymo datos, ir ne mažiau kaip 75% kredito turi būti grąžinta per 48 mėnesius nuo kredito sutarties sudarymo datos.
 • Investiciniam ir/ar apyvartiniam kreditui skirtos lėšos turi būti visiškai panaudotos pagal kredito sutartyje nustatytą kredito paskirtį ir kredito sutartyje nustatytu kredito panaudojimo terminu, bet ne vėliau kaip per 12 mėn. po kredito sutarties sudarymo datos.
 • Taikomi visi standartiniai kredito mokesčiai, nustatyti pagal banko valdybos patvirtintus įkainius.

4. Kredito linija


Kredito linija – tai paskolos forma, skirta apyvartinėms lėšoms papildyti, garantijoms bei laidavimams teikti, dokumentiniams akredityvams leisti. Turėdami kredito liniją, galėsite naudotis pinigais pagal poreikius – pasiskolinti visą ar dalį kredito linijos sumos, reikalui esant, grąžinti panaudotas lėšas anksčiau nustatyto termino, o prireikus – vėl paimti.

Kredito linijos grąžinimo užtikrinimo priemonės

 • Kredito linijos grąžinimui užtikrinti įkeičiamas nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas;
 • Kaip papildomas kredito linijos grąžinimo užtikrinimo priemones, galima įkeisti lėšas banko sąskaitose (indėlius), vertybinius popierius, pateikti trečiųjų asmenų garantijas ir/ar laidavimus;
 • Kitos Bankui priimtinos kredito linijos grąžinimo užtikrinimo priemonės.

Kredito linijos suma

Suteikiama kredito linija negali viršyti 70 proc. įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės ir/ar 50 proc. įkeičiamo kilnojamojo turto vertės (išskyrus indėlius, kai suteikiama kredito linija gali būti iki 100 proc. įkeičiamų indėlių sumos). Kredito ir užstato santykis priklauso nuo įkeičiamo turto tipo bei likvidumo. Minimali kredito linijos suma – 15 000 litų arba ekvivalentu eurais bei JAV doleriais. Minimalus kredito linijos laikotarpis yra 6 mėnesiai, maksimalus – 24 mėnesiai.

Palūkanos už kredito liniją

 • Kredito linijai gali būti taikomos fiksuotos arba kintamos palūkanos;
 • Palūkanos už kredito liniją pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai kredito linijos lėšos nurašomos nuo paskolinės sąskaitos;
 • Palūkanos skaičiuojamos kiekvieną mėnesį nuo panaudotos kredito linijos sumos ir sumokamos arba nurašomos nuo įmonės banko sąskaitos kiekvieno kalendorinio mėnesio sutartą dieną;
 • Nuo nepanaudotos kredito linijos sumos mokamas kredito sutartyje nustatytas įsipareigojimo mokestis.

5. Overdraftas

Overdraftas – tai trumpalaikio kreditavimo forma, suteikianti galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu. Overdraftas skirtas apyvartinėms lėšoms papildyti, vykdyti mokėjimus, kai kliento sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimams atlikti. Overdraftas nuo kredito linijos skiriasi tuo, kad overdrafto įsiskolinimas dengiamas automatiškai, įplaukus lėšoms į sąskaitą.

Overdrafto sąlygos

 • Overdraftas – tam tikram laikotarpiui nustatomas banko sąskaitos kredito limitas klientui, turinčiam sąskaitą AB „Citadele” banke. Overdrafto maksimalus limitas – iki 50% vidutinių mėnesio įplaukų į atsiskaitomąją sąskaitą per paskutinius 12 mėn. Neigiamo banko sąskaitos likučio trukmė (debetinio įsiskolinimo) – iki 30 dienų, o maksimalus limito terminas – 1 metai;
 • Overdrafto maksimalus limitas gali siekti iki 50% vidutinių mėnesio įplaukų į atsiskaitomąją sąskaitą, įmonei turint 3 metų veiklos patirtį.

Overdrafto užtikrinimo priemonės

Pagrindinė overdrafto užtikrinimo priemonė – įplaukos į sąskaitą. Atskirais atvejais reikalaujama ir papildomų garantijų: akcininkų laidavimo, turto įkeitimo ir pan.

Reikalavimai overdrafto gavėjui

 • Įmonė, pageidaujanti gauti overdraftą su papildomo turto įkeitimu arba overdraftą, siekiantį iki 50% vidutinių mėnesio įplaukų į sąskaitą banke, turi turėti ne mažesnę nei vienerių metų veiklos patirtį. Visais kitais atvejais reikalaujama 3 metų veiklos patirtis;
 • Įmonė turi būti AB „Citadele” banko klientė ir turėti banko sąskaitą mažiausiai 3 mėn. Įmonei įkeičiant papildomą turtą, ši sąlyga gali būti netaikoma.

Overdrafto palūkanos

 • Palūkanos už overdraftą pradedamos skaičiuoti nuo sąskaitos kredito limito panaudojimo dienos iki jo padengimo;
 • Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį paskutinę darbo dieną nuo panaudotos overdrafto sumos.

6. Banko garantija

Banko garantija – tai banko įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą ar jos dalį, jeigu banko klientas, už kurį bankas garantavo, nesugeba laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų garantijos gavėjui. Garantija yra abstraktus banko įsipareigojimas, kuris nepriklauso nuo kontrakto.

Garantijos suteikimo sąlygos

 • Bankas suteikia garantiją, klientui deponavus lėšas specialiai tam tikslui atidarytoje sąskaitoje.
 • Bankas suteikia garantiją, klientui įkeitus kitą kilnojamą ar nekilnojamą turtą (klientui suteikiama kredito linija).

Bankas suteikia tokias garantijas:

 • sutarties vykdymo;

  mokėjimo;

 • pasiūlymo;

 • avanso grąžinimo;

 • paskolos grąžinimo;
 • vienkartines ir bendrąsias garantijas muitinei;
 • kitas.

Išvados

 1. Kreditas – tai tam tikra pinigų suma, kurią finansinė institucija skolina fiziniam ar juridiniam asmeniui ir numato sąlygas, susijusias su jos vartojimu ir grąžinimu.
 2. AB „Citadele” bankas Lietuvoje priklauso naujojo Latvijoje įsteigto „Citadele“ banko grupei. AB „Citadele“ bankas ir jo dukterinė įmonė UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ teikia LR bankų įstatyme nustatytas licencines finansines paslaugas ir nelicencines finansines paslaugas.

 3. AB „Citadele“ teikia tokias paskolas juridiniams asmenims:
  • Verslo kreditai;
  • Valstybės remiami maži kreditai mažoms ir vidutinėms įmonėms;
  • Kreditai iš Atviro kreditų fondo;
  • Kredito linija;
  • Overdraftas;

  • Garantija.

 4. Kredito grąžinimui užtikrinti įkeičiamas nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas. Taip pat galima įkeisti atsargas (apyvartinį turtą), lėšas banko sąskaitose (indėlius), vertybinius popierius, pateikti trečiųjų asmenų garantijas ir laidavimus.
 5. Pagrindinė overdrafto užtikrinimo priemonė – įplaukos į sąskaitą. Atskirais atvejais reikalaujama ir papildomų garantijų: akcininkų laidavimo, turto įkeitimo ir pan.
 6. Lietuvoje bankai patys gali nusistatyti paskolų užtikrinimo priemonės vertę, kuri būtų atimama iš paskolos sumos prieš sudarant specialiuosius atidėjimus.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 1. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Vilnius, 2005. 108 p. ISBN 9955-519-47-9.

 2. ALEKNEVIČIENĖ, Vilija. Finansai ir kreditas. Vilnius, 2005. 178 p. ISBN 9986-433-35-5.
 3. AB „Citadele“ banko internetinis puslapis. [interaktyvus]. Prieiga per internetą www.citadele.lt [žiūrėta 2011 spalio 18 d.]